Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

09.04.2014

Програмата РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP) предоставя чрез отворен конкурс стипендии за академични постижения на студенти от ромски произход, които са граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Турция, Черна гора, Чехия, Унгария или Хърватска.

Кандидатите за стипендия трябва да се обучават в програми за степен бакалавър, магистър или доктор в утвърдени висши училища, акредитирани от съответната държава, на която студентът е гражданин или където пребивава постоянно.

още

Стажантска програма за роми: мост към кариерното развитие

08.04.2014

Посолството на Съединените американски щати в София, в сътрудничество с Институт "Отворено общество" – София, обявява пет позиции за стажанти от ромски произход през лятото на 2014 г.

Стажантската програма е предназначена за български роми, които или в момента следват, или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и качества, стажантите ще работят в един от петте отдела на посолството за период от десет седмици, считано от края на м. юни.

още

8-ми април – Международен ден на ромите

08.04.2014

С около 10-12 милиона души, живеещи в Европа, ромите са най-голямото етническо малцинство на континента. В продължение на десетилетия те са обект на предразсъдъци, митология, дискриминация, депортиране, робство и геноцид и живеят извън границите на обществото.

Колкото повече светът изтрива границите си, толкова повече неговите граждани би трябвало да разчупят предразсъдъците си и да живеят като свободни хора. Европа е пълна с роми, които са ученици и учители, лекари и медицински сестри, адвокати, инженери, музиканти, художници.

още

Приключи вторият конкурс по Програмата за подкрепа на НПО

31.03.2014

624 проектни предложения бяха подадени в рамките на втория конкурс на Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП. От тях 619 бяха подадени чрез Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). Други 5 НПО се възползваха от възможността да подадат микропроекти по пощата. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 31 март 2014 г.

По първа тематична област – "Демокрация, права на човека и добро управление" – в ЕСПУП бяха подадени 169 проекта. По тематична област "Социално включване и овластяване на уязвими групи" постъпиха 197 проекта. В третата тематична област – "Устойчиво развитие и опазване на околната среда" – бяха подадени 79 проектни предложения, а в четвъртата – "Изграждане на капацитет на НПО" – 167.

още

"Отворено общество" набира анкетьори за област Видин 

03.02. 2014

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси подходящи кандидати за областен координатор и анкетьори за област Видин.

След извършване на предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо в срок до 16.02.2014 на e-mail адрес: opendata@osi.bg

още

Излезе новото издание на Рейтинговата система
на висшите училища в България

31.01.2014

Изборът на висше училище и професионално направление може да има съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда, показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Оповестеното в петък (31.01.2014 г.) трето издание на Рейтинговата система потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.

още

Рейтинговата система увеличава прозрачността
на висшето образование в България

31.01.2014

Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ) е средство за повишаване на прозрачността в тази сфера. Тя предоставя база за управление и за вземане на управленски решения във висшето образование. Това заяви министърът на образованието Анелия Клисарова на пресконференция, на която беше представено третото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. По нейните думи тя представлява мост между образованието и пазара на труда.

още

Интеграционни политики: кой има полза?

30.01.2014

Институт "Отворено общество" – София е партньор в осъществяване на проекта "Интеграционни политики: кой има полза? Разработване и прилагане на показатели в обществените дебати за интеграцията" (MIPEX 2015), който се осъществява от Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) и Migration Policy Group (MPG). Проектът цели да информира и ангажира основните участници в интеграционните политики относно възможностите за използване на показатели за подобряване на управлението на процеса на интеграция и ефективността на интеграционните политики.

още

Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения
по Програмата за подкрепа на НПО

28.01.2014

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на втория конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: "Демокрация, права на човека и добро управление", "Социално включване и овластяване на уязвими групи", "Устойчиво развитие и опазване на околната среда", "Изграждане на капацитет на НПО".

още

ИОО продължава изпълнението на стипендиантска програма
"Медици за по-добро бъдеще"

27.01.2014

Институт "Отворено Общество" – София продължава изпълнението на стипендиантска програма за студенти – роми в медицински специалности "Медици за по-добро бъдеще" и през академичната 2013-2014 г. Основна цел на програмата е да подпомогне студенти от ромски произход, застрашени от отпадане, да продължат своето образование и да допринесат за изграждането на ново поколение от ромски здравни специалисти, готови да работят в своята общност и чрез дейността си да допринесат за нейното развитие.

още

Тържествено дипломиране на студенти от
Медицинския колеж – София, Випуск 2013

18.12.2013

На 18 декември се проведе Тържественото връчване на дипломите на Випуск 2013 г. на едно от най-старите и престижни висши учебни заведения е страната - Медицински колеж – София. Директорът на колежа доц. д-р Вихрен Петков откри официалната церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от единайсетте специалности, които се преподават в учебното заведение. През 2013 г. се дипломира и първият випуск на специалностите Медицинска козметика и Медикосоциални грижи. Сред завършилите тази година е и един от стипендиантите на Стипендиантската програма за студенти от ромски произход в медицински университети и колежи – Илия Мичев от специалност медицински лаборант. Активното участие на младежите в академичния живот получи още едно признание – знаменосец на колежа е Борислав Борисов, студент в трети курс специалност медицински лаборант, който участва в стипендиантската програма от 2011 г.

още

Конкурс за обучение и стипендии на ЦЕУ за 2014-2015 г.

12.12.2013

Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2014-2015 година. Университетът предлага обучение на английски език в магистърски и докторски програми в следните академични области и програми (MA, MPA, MS, LLM, MBA, PhD, SJD):

още

Предизвикателствата пред ромското включване в България

10.12.2013

Необходимо е да се предприемат още редица мерки и действия във всяка една област с цел подобряване състоянието на ромите. Това беше едно от основните заключения на участниците, включили се във форума, чийто домакин беше Институт "Отворено Общество" – София в партньорство със седем неправителствени организации.

На конференцията "Отвъд програмирането: изпълнение и резултати от политиките за интеграция на ромите в България", която се организира като част от инициативата за гражданско наблюдение на изпълнението на Десетилетието на ромското включване 2005–2015 г. и Националната стратегия за интеграция на ромите, бяха обсъдени основните предизвикателства, които възпрепятстват пълноценното включване на ромите в българското общество, както и възможните подходи за постигане на реални и устойчиви резултати от политиките за интеграция.

още

Как България изпълнява Десетилетието на ромското включване 2005-2015?

10.12.2013

Какво е състоянието на ромската общност в областите Образование, Заетост, Жилищни условия, Здравеопазване? Какво е мнението на гражданското общество за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и Декадата на ромското включване до момента? Възможен ли е консенсус при законодателните инициативи за интеграция на ромите?

Това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени по време на срещата, организирана от Институт "Отворено общество" – София и още седем неправителствени организации във вторник, 10 декември, в "Дедеман Принцес София". По време на срещата ще бъде представен доклада от гражданското наблюдение на изпълнението на Национален план за изпълнение на Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 и Националната стратегия за интеграция на ромите в България през 2012 г.

още

Речта на омразата поражда усещане за заплаха

28.11.2013

"Езикът на омразата е много разпространен в българското общество, при това в най-тежката си форма – тази, която насърчава насилие и създава усещане за заплаха у малцинствата". Това каза Иванка Иванова, директор на Правна програма в Институт "Отворено общество" – София по време на конференцията "Речта на омразата и ролята на гражданското общество". Според данните от национално представително проучване на Института, цитирани от г-жа Иванова, основните малцинства, които са обект на езика на омразата, са ромите, етническите турци и сексуалните малцинства.

още

Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България

28.11.2013

Езикът на омразата е широко разпространено явление в българския обществен живот. Близо половината от българските граждани (45,6%) са се сблъсквали през последната година с изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия срещу представители на етнически, религиозни или сексуални малцинства. В най-голяма степен подобни изказвания са били насочени срещу роми, турци и хомосексуални. Това сочат данните от национално представително изследване, проведено от Институт "Отворено общество" – София през юли тази година. Данните бяха представени пред участниците в конференцията „Речта на омразата и ролята на гражданското общество“, проведена в рамките на Втората годишна среща на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

още

Конференция "Речта на омразата и ролята на гражданското общество"

26.11.2013

Езикът на омразата е широко разпространено явление в българския обществен живот. Близо половината от българските граждани (45,6%) са се сблъсквали през последната година с изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия срещу представители на етнически, религиозни или сексуални малцинства. В същото време една трета от гражданите не знаят, че речта на омразата е престъпление. Основното средство за разпространение на подобна реч е телевизията, а основните й "говорители" са политиците.

Данните са от национално представително изследване на Институт „Отворено общество“ – София, които ще бъдат представени в рамките на конференция
"Речта на омразата и ролята на гражданското общество".

още

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us