Индекс на настигането 2015: Настигането е работещ процес

27.04.2016

Институт "Отворено общество" – София, със съдействието на МВнР, организира дискусия "Индекс на настигането: догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС?" с участието на политолози, социолози, икономисти и представители на дипломатическия корпус.

"Членството в ЕС има значение и носи съществени ползи за цялостното развитие на обществата и икономиката. Това е видно и от факта, че според данните, включени в индекса, през последните пет години единствено групата на новите страни членки осъществява значимо подобрение в своите показатели", заяви външният министър Даниел Митов при откриването на дискусията. Той добави, че България е сред страните, които редуват по-силни и по-слаби години и че е необходимо да създаде по-голяма устойчивост в своя напредък.

още

Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа
останалите държави от ЕС?

27.04.2016

Дванадесет години след влизането на осем страни от Централна и Източна Европа в ЕС, последвани от още три държави през 2007 и 2013 г., процесът на сближаване с по-старите страни-членки остава основна задача и предизвикателство. Естония, Чехия и Словения са най-успешните страни в класацията на новия "Индекс на настигането", като заемат 13, 14 и 16 място сред 35 европейски страни. Хърватия, Румъния и България остават на последните места сред единадесетте най-нови страни-членки на ЕС, като са на 26, 28 и 29 място в общата класация.

Индексът измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление.

още

Стажантска програма за млади роми:
Мост към кариерното развитие

26.04.2016

Посолството на САЩ в София, в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София, обявява четири позиции за стажанти през лятото на 2016.

Стажантската програма е предназначена за български роми, които в момента следват или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и умения, стажантите ще работят в един от четири отдела на посолството за период от поне десет седмици, започвайки през м. юни.

още

Стартира конкурс за набиране на проектни предложения
в рамките на нова програма за подкрепа на студентски иновации

25.04.2016

Институт “Отворено общество” – София, в партньорство с Фондация Микрофонд – София, обявяват началото на конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на новосъздадена Програма за подкрепа на студентски иновации.

Програмата има за цел да насърчи и подкрепи студенти с иновативни идеи или проекти, допринасящи за решаването на социални проблеми и/или за развитието на научните дисциплини в три приоритетни области.

още

Информационни срещи за представяне
на Стипендиантските програми на РОФ - Будапеща

11.04.2016

На 8 април 2016 г. Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обяви за поредна година своя конкурс за стипендии за студенти от ромски произход, които се обучават в акредитирани университети в своята родна държава.

Във връзка с това, РОФ/СП ще проведе информационни кампании за представяне на процеса по кандидатстване.

още

Покана за участие в Мрежа от заинтересовани страни

08.04.2016 

Във връзка с разработването и внедряването на СИСТЕМАТА за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020, както и на други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България, се предвижда създаването на Мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към СИСТЕМАТА и които да бъдат нейни ползватели.

още

Стартира новият конкурс за стипендии на Ромския образователен
фонд за академичната 2016/2017 година

08.04.2016

За поредна година Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

още

"Европейските фондове:
възможности за подкрепа на ромската интеграция"

29.03.2016

На 8 април – Международният ден на ромите – в София ще се проведе национален форум "Европейските фондове: възможности за подкрепа на ромската интеграция". Участниците в събитието ще дискутират подкрепата на различните европейски финансови инструменти за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и ще предложат политически механизъм за координация между различните финансови инструменти, както и конкретни операции, подкрепящи политиките за ромска интеграция.

още

Конкурс за обучение и стипендии
на Централноевропейския университет 2016-2017 г.

26.01.2016

Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2016-2017 година в магистърски и докторски програми.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават интердисциплинарно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

още

Споделеното богатство на данните

22.01.2016

"Данните са сила и днес е важен ден за всички нас, защото те стават публично достъпни и могат да допринесат за това публичните политики да се основават на доказателства, а публичният диалог да бъде по-добре информиран". Това заяви регионалният представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия Тони Томпсън при откриването на практическия семинар за работа с микроданни "Данните от BLISS проговарят", организиран от Институт "Отворено общество" – София и Световната банка.

още

РСВУ е вече инструмент за правене на политики

09.11.2015

"От система за мониторинг на качеството на висшето образование, Рейтинговата система на висшите училища в България постепенно се превърна в инструмент за правене на политики в тази сфера". Това заяви проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието, по време на представянето на последното издание на РСВУ. Той изтъкна, че предвид непрекъснато намаляващия брой кандидат-студенти, конкуренцията сред висшите училища ще стъпва все повече на данни на РСВУ и в крайна сметка ще доведе до затваряне или намаляване на някои специалности и професионални направления. Освен това, изтъкна той, РСВУ се превръща все по-трайно в инструмент за определяне на държавната субсидия във висшето образование: през 2016 г. тя ще бъде 25%, а през 2018 г. ще достигне до 50%. "Чрез тези инструменти ние поставяме правилата, според които висшите училища да успеят да се насочат към специалностите с най-качествен учебен процес и най-добра връзка с пазара на труда", каза проф. Денков.

още

Излезе рейтингът на висшите училища в България за 2015 година 

09.11.2015

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда. Това показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, подготвено от консорциум, съставен от Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп по проект на Министерството на образованието и науката.

Оповестеното в понеделник издание на Рейтинговата система за 2015 година потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.

още

Публична лекция по повод 800 години
от приемането на Магна Харта

23.10.2015

На 23 октомври 2015 г. в зала 272 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се проведе публична лекция на проф. Дейвид Карпинтър, преподавател по средновековна история в Кингс Колидж, Лондон и дискусия, посветена на Историческото значение на Магна Харта.

още

Резултати от конкурса
"Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 г."

23.10.2015

На 3 юни тази година, по повод 800 годишнина от приемането на Magna carta Libertatum, Правна програма на Институт "Отворено общество" – София обяви конкурс за научни статии и студентски реферати на тема "Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 г."

В конкурса за научни статии на млади юристи бяха получени само две работи.

още

Отговор на постъпил въпрос по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 07.10.2015 г. (2)

 

16.10.2015

Отговор на постъпил въпрос във връзка с публична покана за избор на независим одитор с предмет на възлагане "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г."

още

Отговор на постъпили въпроси по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 07.10.2015 г.

13.10.2015

Отговор на постъпили въпроси във връзка с публична покана за избор на независим одитор с предмет на възлагане "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г."

още

Ромските трудовите медиатори планират изследване на реалната безработица в общностите с преобладаващо ромско население

07.10.2015

В с. Трудовец, община Ботевград, се проведе третият семинар от цикъла за изграждане на капацитет за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и Сдружение Национална мрежа на ромските трудови медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта. Темата на обучението бе „Управление на информацията за ефективна интеграция на уязвими групи на пазара на труда“, а целите на форума бяха да се повишат уменията на ромските трудови медиатори за извършване на оценки и разработване на презентации и проекти за справяне с предизвикателствата пред работната сила от уязвимите групи.

още

Публична покана за участие в процедура за избор на
независим одитор
на проекти по Втори и Трети конкурс на Програмата за подкрепа на НПО

07.10.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София - Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. обявява публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор с предмет на възлагане: "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г".

още

Делегация от представители на посолството
на САЩ и ИОО посетиха с. Гърмен

01.10.2015

На 1 октомври 2015 г. делегация от посолството на САЩ в София, Институт "Отворено общество" – София, Институт Отворено Общество – Будапеща и представители на граждански организации в България бяха на посещение в с. Гърмен.

Посещението имаше за цел да подкрепи представители на Американското посолство в България при събирането на информация за причините, довели до напрежение срещу ромите от с.Гърмен и разрушаване на техните домове през лятото на тази година.

още

"Отворено общество" търси координатор
за област Велико Търново

01.10.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси координатор за област Велико Търново.

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.

още

Публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор за големи проекти по Втори конкурс на Програмата за подкрепа на НПО

16.09.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София - Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. обявява публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор с предмет на възлагане: "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на големи проекти, финансирани в рамките на Втория конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г".

още

Отговор на постъпили въпроси по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 21.07.2015 (1)

23.07.2015

Отговор на постъпили въпроси във връзка с публична покана за избор на изпълнител с предмет на възлагане: "Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация Институт „Отворено общество“ – София и осигуряване на зали при организиране на публични събития в чужбина".

още

Фондация Институт "Отворено общество" – София
обявява публична покана за участие в процедура

21.07.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане "Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация Институт "Отворено общество" – София и осигуряване на зали при организиране на публични събития в чужбина".

още

MIPEX 2015: България изостава в прилагането
на политики за интеграция на имигранти от трети страни

26.06.2015

Най-проблемните области по отношение на интеграцията на законно пребиваващите имигранти от трети страни в България са ограничения достъп до образование, пазар на труда, гражданство, здравеопазване и възможности за политическо участие. Това показват резултатите от публикувания днес Индекс на политиките за интеграция на мигранти.

България е класирана на 31-во място от 38 участващи държави, като нейните политики за интеграция на мигрантите са оценени като "умерено благоприятни".

още

Международен семинар
"Родители и учители - заедно за успеха на децата!"

19.06.2015

СОУ "Гео Милев" в град Варна стана домакин на международен семинар под надслов "Родители и учители - заедно за успеха на децата!", който е част от кампанията за активно учителство. Гости на семинара бяха Гордана Милевич, която сподели различни практики от Сърбия, Македония и Великобритания, както и д-р Гизела Редондо Сама, участник в докторска изследователска програма "Мария Кюри", асоциирана към Университета в Кембридж. Тя представи практики от Европа и подчерта лидерската роля на учителите за промяна в отношенията училище – родители.

още

Трудовите медиатори призовават за подобряване
на координацията в социалната работа с уязвими групи

12.06.2015

В Пловдив се проведе семинар за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и Сдружение Национална мрежа на ромските трудови медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта.

В рамките на семинара бяха представени съвременни подходи на социална работа с най-уязвимите групи на пазара на труда и бяха обсъдени възможности за продължаващото професионално развитие на медиаторите и подобряване на взаимодействието им с представители на останалите институции и т. нар. "помагащи професии", ангажирани със социалното включване.

още

Институт "Отворено общество" – София организира конкурс
"Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година"

03.06.2015

Във връзка с отбелязване на 800 години от подписването на Великата Харта на свободите (Магна Харта) Правна програма на Институт "Отворено общество – София" организира конкурс за авторски научни разработки на млади юристи по темата "Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година".

Разработките в конкурса могат да разглеждат и по-конкретен проблем в рамките на общо обявената тема като например: Магна Харта и понятието за върховенство на правото; Магна Харта и възникването на английския парламентаризъм; Магна Харта и правната защита на основните права; местното самоуправление в Западна Европа от времето на Магна Харта; правно положение на жените по времето на Магна Харта; паралели между Магна Харта и други средновековни източници на правото; паралели между Магна Харта и аспекти на американския конституционализъм и др.

още

Вдъхновяващи срещи от третия вид

28.05.2015

Фондация "Капитал" публикува "Вдъхновяващи срещи от третия вид. Десет успешни истории на български неправителствени организации". Авторите Анна Генчева и Любомир Василев са събрали в книгата си "десет вдъхновяващи примера за малки граждански организации и инициативи, които са постигнали впечатляващи успехи в полето, на което работят".

още

"Отворено общество" набира анкетьори за област Велико Търново

22.05.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси подходящи анкетьори за област Велико Търново.

Кандидатите трябва да притежават:

  • Комуникативни умения
  • Мотивация за практическа изследователска работа
  • Прецизност и отговорност
  • Средно образование (по-висока образователна степен е предимство)
  • Регистрация на постоянен адрес в региона

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

още

Ролята на НПО за подкрепа на бежанци и мигранти

15.05.2015

"Никой никога не е успял да спре човешката миграция. Тя е като бент на язовирна стена. Умният инженер трябва да направи така, че отпусне внимателно напора, защото в противен случай рискува да падне цялата язовирна стена. Затова и оградите и бариерите, които в момента страната ни издига по границата няма да спрат миграционния поток". Това каза адвокат Илиана Савова, ръководител на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет при откриването на семинара "Ролята на НПО за подкрепа на бежанци и мигранти".

още

Демокрация и гражданско участие.
Ролята на неправителствените организации

14.05.2015

"Ако имаме дефицити в политическото представителство, трябва да потърсим причината за това в обществото, защото гражданите са тези, които се произнасят. Колкото по-силен е гласът на гражданите, толкова по-честно и отговорно ще бъде политическото представителство". Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на конференцията "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации", която се организира в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

още

Демокрация и гражданско участие.
Обществени нагласи – м.май 2015 г.

14.05.2015

Мнозинството български граждани са убедени, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите в страната. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт.

Това показват данните от ново национално-представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" - София в периода март-април 2015 година. Изследването цели да установи какви са обществените нагласи в България спрямо основните ценности на Европейския съюз като демокрация, върховенство на правото и основни права на гражданите и кои са предизвикателствата пред тяхното практическо приложение. Изследването е представено на конференцията "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации", организирана в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

още

Обществени нагласи към членството в ЕС, Шенген и Еврозоната

08.05.2015

По-голямата част от българските граждани (64,4%) продължават да оценяват позитивно члеството на страната в Европейския съюз (ЕС) според ново национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" – София (ИOО-София) в периода март-април 2015 година. Около една пета - 21,8%, оценяват членството негативно. Тези нагласи са останали почти непроменени през последните три години с известно подобрение през 2015 г. спрямо предишната 2014 г.

още

Стажантска програма за роми:
мост към кариерното развитие 

22.04.2015

Посолството на Съединените американски щати в София, в сътрудничество с Институт "Отворено общество" - София, обявява три позиции за стажанти през лятото на 2015 г.

Стажантската програма е предназначена за български роми, които в момента следват или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и качества, стажантите ще работят в един от три отдела на посолството за период от десет седмици, считано от края на м. юни.

още

Мрежа за обмен на добри практики инициират
трудовите посредници – ромски медиатори

18.04.2015

Във Велико Търново се проведе семинар за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и националното сдружение на трудови посредници – ромски медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта.

Обсъдени бяха основните предизвикателства пред политиките и практиките за насърчаване на заетостта и идентифицирането и мотивирането на трайно безработните, ефективно управление на случаи и разрешаване на конфликти.

още

Какви умения са нужни, за да се намери работа в България?

14.04.2015

Какви умения – дали когнитивни или социално-емоционални – имат значение на пазара на труда в България? Това е основният въпрос в националното представително панелно проучване за България - Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS), проведено от Световната банка в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София. Данните от изследването бяха представени днес на Kръгла маса на тема "Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите". Събитието се организира от Българската Стопанска Камара съвместно с Институт "Отворено Общество" – София и Световната банка и е насочено към представители от държавната администрация, изпълнителни директори и секторни асоциации, социални партньори, академична общност, мениджъри "Човешки ресурси" от водещи компании, както и агенции за наемане на персонал.

още

РОФ приема заявки от нови кандидати за стипендии
за академичната 2015-2016г.

13.04.2015

На 8 април 2015 г. Ромският образователен фонд (РОФ) откри новата си кампания за кандитастване по "Стипендиантски програми". Четири от програмите на Фонда са отворени за нови кандидати.

Програмата "Стипендии за студенти от ромски произход" (RMUSP) приема електронни формуляри за участие в Конкурс за академичната 2015-2016 година до 11 май 2015 г. (вкл.)

още

Дискусионен форум в Омуртаг в навечерието на
Международния ден на ромите

07.04.2015

По покана на Община Омуртаг екип на Програма "Управление и публични политики" на Институт "Отворено общество" – София взе участие в местния "Дискусионен форум - 2015" на тема "Истинската помощ за интеграцията е образованието на децата". Форумът бе организиран по случай Международния ден на ромите 8 април.

Заместник-кметът Радка Рашева приветства участниците и партньорите на общината от Институт "Отворено общество" - София, Фондация "Фридрих Науман" - регионален офис гр.София и Регионалния инспекторат по образованието – гр.Търговище, а децата от II НУ "Васил Левски" - Омуртаг представиха фолклорни изпълнения на български и ромски език.

още

Проекти с образователни иновации за намаляване
на отпадането от училище подготвя НЕАСИП

02.04.2015

В навечерието на Международния ден на ромите Националната експертна асоциация за социални и интеграционни политики (НЕАСИП), в партньорство с Институт "Отворено общество" – София, организира семинар за експерти от областни и общински администрации на тема "Програмиране и проектиране за максимални ползи от европейските фондове за ромското включване".

Обучението беше осъществено от екип на Платформа за създаване на проекти към Институт "Отворено общество" и се фокусира върху идентифицирането и разработването на ефективни партньорства и дейности на местно и регионално равнище, насочени към превенцията на отпадането от училище и повишаване качеството на образованието с фокус върху децата от социално-уязвими групи.

още

Джордж Сорос и Съветът на Европа поставят основите на
Европейски Ромски институт

26.03.2015

Финансистът и филантроп Джордж Сорос и Съветът на Европа оповестиха създаването на Европейски Ромски институт. Сорос, който е председател на Фондациите Отворено общество и генералният секретар на СЕ Турбьорн Ягланд публикуваха съвместно изявление, в което обявиха старта на инициативата.

още

Конкурс за обучение и стипендии на ЦЕУ-Будапеща
за 2015/2016 г.

 12.03.2015

Централноевропейският университет в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2015/2016 г.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават междудисциплинно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

още

Перспектива за ромските жени

09.03.2015

На 9-ти март 2015 г. се проведе семинар под надслов "Перспектива за ромските жени", посветен на Международния ден на жената - 8-ми март. Организатор на събитието беше посолството на Кралство Норвегия, което традиционно отбелязва този празник с публични събития, свързани с жените и тяхната роля в модерното общество.

Тази година акцентът беше поставен върху промяната на ролята на жените в ромското общество. Ромски жени, успели в професията си на различни поприща в частния и обществения сектор, споделиха трудностите, които са срещнали и продължават да срещат по пътя на професионалната и личната реализация.

още

Образованието: за някои повече, отколкото за други

01.03.2015

Екип на Програма "Управление и публични политики" на Институт "Отворено общество" – София участва във втората национална среща на общинските образователни експерти, организирана от НСОРБ. Събитието се проведе в периода 25-27 февруари в град Варна и в него се включиха над 200 общински експерти и представители на общинските власти. Участие взеха и главният секретар на Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев и Иван Модев, гл. директор на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН.

още

Дискусия за развитието на Стажантската програма за млади роми

26.02.2015

На 26.02.2015 г. посолството на САЩ в България беше домакин на дискусия за развитието на Стажантската програма за млади роми, която се изпълнява в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София. Стажантите, участвали в програмата през лятото на 2013 и 2014 година, се срещнаха с представители на посолствата на Финландия, Холандия, Норвегия и Великобритания в София, със служители на Държавния департамент на САЩ, както и с представители на американски посолства в Централна и Източна Европа.

още

За ранния прием в елитните гимназии

02.02.2015

"Дебатът за това езиковите и хуманитарните гимназии да получават правото да приемат ученици след IV клас, а не както досега - след VII клас, е отново във фокуса на общественото внимание. Образователната система и нейното премоделиране с новия закон за предучилищното и училищното образование ще имат решаваща роля за това дали България ще има "елитарен" или "демократичен" елит". Това се казва в анализа на Боян Захариев и Илко Йорданов "Училищата се различават по най-слабите ученици, а не по най-добрите", публикуван в днешния брой на вестник Сега.

още

"Отворено общество" набира анкетьори за град София и София-област

29.01.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси подходящи анкетьори за град София и София-област.

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.

На одобрените лица ще бъде предложен граждански договор.

още

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us