ОФИЦИАЛНАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО - СОФИЯ" ВЕЧЕ Е НА НОВ АДРЕС: WWW.OSIS.BG
ОЧАКВАМЕ ВИ ТАМ!

 

  

За да разгледате пълната версия на страницата, е необходимо да инсталирате Adobe Flash Player.
Можете да го изтеглите оттук.

To see the full version of the webpage, you need to install Adobe Flash Player.
You can download it from here.

Мнозинството граждани остават изолирани от демократичните институции и обществения живот

06.06.2018

Мнозинството български граждани се чувстват непредставени в демократичните институции, смятат, че законите в страната не се прилагат еднакво за всички и остават изолирани от обществения живот. Въпреки това те вярват, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България. Това показва национално представително проучване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество - София през април тази година.

още

Всеки четвърти в България чете книги почти ежедневно.
Всеки трети – никога

24.05.2018

Всеки трети от пълнолетните у нас (36%) заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, а всеки четвърти (24%) чете почти ежедневно. Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през април 2018 г.

Изследването показва, че по-младите, по-образованите, хората с по-високи доходи, както и тези, които повече от средното за страната сърфират в интернет, по-често отделят време за четене на книги. По-често отделят време за четене на книги и хората, които са по-критични към информацията в медиите и които в по-малка степен са съгласни, че медиите в страната предоставят точна и проверена информация и не се поддават на политически или икономически натиск.

още

Общ регламент относно защитата на данните


23.05.2018

Във връзка с влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) на 25 май 2018 г., Институт Отворено общество – София прие Политика за защита на личните данни.

още

“Иска се повече“: ново издание на „Индекс на настигането“

16.05.2018

Процесът на сближаване на новите държави членки на ЕС с по-старите съседи на Запад продължава и като цяло е успешен, но все още нито една нова държава членка на ЕС от Централна и Източна Европа не е достигнала средните нива на цялостно развитие, характерни за старите страни членки на съюза. Това показват резултатите в новото издание на класацията „Индекс на настигането“.

“Индексът на настигането“ измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки на ЕС и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – Икономика, Демокрация, Качество на живот и Управление.

още

Разширяването на ЕС и общественото мнение в България

15.05.2018

Мнозинството български граждани биха подкрепили присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС, но не и това на Турция, ако подобен въпрос беше поставен на референдум през пролетта на тази година.

Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през месец април 2018 година, което включва въпрос за нагласите в България по отношение процеса на разширяване на Европейския съюз.

още

Публично представяне на Фонд Активни граждани България

09.05.2018

Институт Отворено общество - София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират публично представяне на Фонд Активни граждани в България. Фонд Активни граждани (ActiveCitizensFund) е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

още

Кога Източна Европа ще настигне Западна по доходи?

09.05.2018

Разликите в доходите между старите и новите страни членки на ЕС намаляват устойчиво през последните две десетилетия. Това показват данните на коефициента на вариация на реалния брутен вътрешен продукт на човек от населението по паритет на покупателната способност. Това е един от най-често използваните индикатори за измерване на сближаването на доходите между различни странии региони.

Анализът на Георги Ангелов, старши икономист на Институт Отворено общество – София показва, че коефициентът на вариация на БВП на човек по паритет на покупателната способност (ППС) се е свил почти наполовина - от около 45% в края на 90-те години до близо 25% през 2016 г. Разликата в БВП на човек между най-богатата и най-бедната страна в ЕС е спаднала също наполовина, като дори тежките кризи не обръщат тази тенденция, а само я забавят.

още

Ден на Отворените врати в Институт Отворено общество – София

27.04.2018

Ромският образователен фонд и Институт Отворено общество – София организираха в София „Ден на отворените врати“ по повод стартиралия на 13 април тази година Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход.

Инициативата се проведе на 27 април, а участие в нея взеха младежи от ромски произход - кандидати за стипендия към РОФ СП.

още

Стартира новият конкурс за стипендии на Ромския образователен фонд за студенти от ромски произход за академичната 2018-2019 година

16.04.2018

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход.Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

още

Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум

29.03.2018

Страните от Северозападна Европа имат най-голям потенциал да устояват на ефектите от фалшивите новини поради високото качество на образованието, наличието на свободни медии и високото доверие между хората в тези държави. На другия полюс са Балканските страни, които се оказват най-уязвими към негативното влияние на фалшивите новини и феномена "пост-истина", а сред основните причини за това са наличието на контролирани медии, недостатъците в образоването и ниската степен на доверие между хората.

Това сочат резултатите от новото издание на Индекса за медийна грамотност, изготвен от Инициативата за европейски политики (EuPI)на Институт Отворено общество – София. Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

още

Сред клиентите на правна помощ у нас има множество лица в уязвимо положение

31.01.2018

Огромната част от обвиняемите в системата за правна помощ у нас са мъже на възраст под 29 години; половината са безработни; половината са вече осъждани поне веднъж; 10% са непълнолетни; 16% не говорят български език, 11% са чужденци, а всеки пети е с наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Сред обвиняемите вероятно има значителен дял неграмотни, дори и сред тези, които имат формално завършен някакъв етап от училищно образование. Тези данни очертават редица групи на уязвими обвиняеми сред подзащитните в системата за правна помощ, които трябва да бъдат обект на специална закрила според европейското и националното законодателство, респективно работата с тях поставя специфични изисквания към професионалната квалификация на защитниците.

още

Стандарти за качество в работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производства

12.01.2018

На 11-ти януари 2018 г. в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев",с участието на 20 адвокати и други юристи,беше проведена заключителната кръгла маса по проект "Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България". Проектът е финансиран от Програма Правосъдие (2014 – 2020 г.) на Европейския съюз. Събитието беше организирано от Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество – София, които са и партньори при изпълнението на проекта. Целта на кръглата маса беше да представи пред професионалните среди резултатите от количествено изследване на достъпа до правосъдие в досъдебната фаза на наказателните производства и проект за стандарти за качество в работата на адвокатите, които бяха подготвени в резултат на изпълнението на проекта. В работата на кръглата маса взе участие г-н Питър ван ден Бигелар, бивш изпълнителен директор на Холандския борд за правна помощ, който представи подробно критериите за подбор и професионално обучение на адвокатите от системата за правна помощ по наказателни дела в Холандия.

още

Наградите от най-новото издание на
Рейтинга на висшите училища в България

12.01.2018

Вестник "24 часа", съвместно с Министерството на образованието и науката и Институт Отворено общество – София организираха церемония, на която бяха връчени наградите на водещите университети в България. Седмото издание на Рейтинговата система на висшите училища сравнява 52 професионални направления в 51 висши училища по 44 обективни критерия.

още

Рейтинговата система на ВУ стимулира качеството на образованието

14.12.2017

"Рейтинговата система на висшите училища стимулира качеството на образованието в България. Тя е мощен инструмент за модернизация на висшето образование". Това заяви Мария Фъртунова, директор на Дирекция "Висше образование" към МОН, при представянето на новото издание на Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ). Доц. Фъртунова подчерта, че РСВУ се е утвърдила като мощно средство за информиран избор и за вземане на решения от ръководствата на висшите училища.

"Напоследък наблюдаваме значително рационализиране на приема във ВУ и това се дължи на информирания избор на кандидат-студентите", допълни от своя страна министърът на образованието Красимир Вълчев.

още

Рейтинговата система на висшите училища в България за 2017 година показва подобряване на реализацията на завършилите на пазара на труда

14.12.2017

Новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg) показва продължаваща тенденция за подобряване на реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда, но в същото време потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.

Според данните в Рейтинговата системата за 2017 година делът на регистрираните безработни сред завършилите български висши училища през последните 5 години спада до 2,91% от 3,38% през миналата година и от над 4% през 2013 година. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 21,5% от над 23% през миналата година и от близо 25% през 2015 година. В същото време делът на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до 48,56% от 47,34% преди година. Средният осигурителен доход на завършилите също нараства, достигайки до 1075 лева при 1020 лева през миналата година и при нива от под 900 лева през 2013 година.

още

Резултати от конкурса за студентски реферати „Свободата на изразяване според Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“

30.11.2017

Във връзка с отбелязване на 25-тата от влизането в сила за България на ЕKПЧ, по-рано през тази година Правната програма на Институт Отворено общество – София обяви конкурс за студентски реферати по темата "Свободата на изразяване според Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи".

Бяха получени общо 13 реферата на студенти от осем юридически факултета. Те бяха разгледани от комисия в състав: Галина Захарова, проф. Райна Николова и адв. Бойко Боев.

още 

10 години в ЕС:
Тенденции в българската миграция

19.10.2017

Общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От тях между 600 и 700 хиляди са заминали по икономически причини. Напусналите България живеят основно в страни от Европейския съюз, Турция и САЩ. Това сочи анализ на тенденциите в българската миграция, изготвен от Институт Отворено общество – София. Анализът се базира на съпоставка на данни от НСИ, Евростат, ООН и статистика от преброяванията на населението в България и приемащите страни.

За целия период от 1985 до 2016 година населението на България е намаляло с 1.85 милиона души, по данни на НСИ. Според националната статистика повече от половината (над 52%) от намалението се дължи на отрицателен естествен прираст (разликата между раждаемост и смъртност), докато близо 48% се дължи на нетната миграция.

още

Кои са държавите с най-висока медийна грамотност в Европа

11.10.2017

С най-добри предпоставки за висока медийна грамотност на своите граждани сред държавите в Европа се отличават Финландия, Холандия, Дания и Естония. На обратния полюс са балканските държави, включително и България. Това сочи сравнителен анализ за нивото на медийна грамотност и за способността на държавите в Европа да се справят с феномена "пост-истина", изготвен от Институт Отворено общество – София.

Анализът предлага модел на индекс за измерване на медийната грамотност в европейските държави, който стъпва на допускането, че в държавите, в които медиите са по-свободни, хората – по-образовани, а доверието между гражданите – по-високо, може да се очаква по-голяма степен на медийна грамотност. За изготвянето на индекса са използвани индикатори с различна тежест, показващи свободата на медиите (според индексите на Freedom house и на международната организация Репортери без граници), грамотността и образоваността на населението (на база на резултатите на PISA за функционалната грамотност), доверието между хората, както и индикатори на ООН за е-участие.

още

Нова възможност за кандидатстване по Програма
"Мост към бизнеса"

09.10.2017

"Мост към бизнеса" подновява възможността за кандидатстване по Програмата. Нейната основна цел е да подпомогне достъпа до пазара на труда в частния сектор на млади роми на позиции за преимуществено интелектуален и квалифициран труд. Инициативата цели да обхване минимум 150 младежи от различни области на страната, на които да предостави интегрирана и персонализирана услуга, включваща кариерно ориентиране, контакт с водещи работодатели, различни видове обучения в зависимост от нуждите, както и наставничество след наемането на работа.

още

120 години от първата реформа на института
на съдебните заседатели у нас

26.09.2017

На 26 септември 2017 г. Висшият адвокатски съвет, Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и Правната програма на Институт "Отворено общество" – София организираха кръгла маса, посветена на 120-годишнината от приемането на специален закон за съдебните заседатели. Законът от 1897 г. се стреми да разреши проблеми, които и до сега стоят пред българското правосъдие: влиянието на политически партии по места в процеса на подбор на съдебните заседатели, обучението и подготовката на одобрените съдебни заседатели, гаранциите за тяхната независимост при участието в съдебни дела.

още

"Борбата с омразата в нашите общества"
публична лекция на Майкъл О’Флаерти

18.09.2017

Министерството на външните работи на България, СУ "Св. Климент Охридски" и Агенцията на ЕС за основните права организират публична лекция на Майкъл О’Флаерти, Директор на Агенцията на ЕС за основните права на тема "Борбата с омразата в нашите общества".

Лекцията ще се състои на 20 септември (сряда) 2017 г. в Заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски".

още

Институт "Отворено общество" – София обявява открита позиция за
длъжност "Кариерен консултант"

28.07.2017

Институт "Отворено общество" – София, в партньорство с Централноевропейския университет и фондация "Аутономия" (Унгария), работи по изпълнението на социално-иновационна програма за младежи от уязвими общности. Основната цел е да се създадат условия за достъп до заетост в частния сектор за хора до 35 г., завършили средно или висше образование.

В тази връзка Институт "Отворено общество" – София обявява открита позиция за длъжността "Кариерен консултант" (по заместване).

още

Конкурс за студентски реферати

26.07.2017

Във връзка с отбелязване на 25 години от влизането в сила за България на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Правна програма на Институт "Отворено общество" – София организира конкурс за студентски реферати по темата "Свободата на изразяване според Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи".

още

10 години в ЕС:
Общественото мнение и членството на България в ЕС

17.07.2017

Членството на България в ЕС първоначално се приема от обществото с доза реализъм (или скептицизъм); следва период на положителен опит и високи оценки и едва след това – период на нарастване на негативните нагласи. Това сочи сравнителният анализ на поредицата от социологически изследвания, проведени през последните 10 години от Институт "Отворено общество" – София.

още

Премахването на таксите за детска градина повишава достъпа на децата от уязвими групи до предучилищно образование

16.06.2017

Премахването на таксите намалява наполовина дела на децата на възраст между 3 и 5 години, които не са записани в детска градина, и увеличава посещаемостта с 20%, сочи представеният днес доклад на Световната банка "Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България", в който са представени резултати от социологически проучвания, осъществени от изследователския екип на Институт "Отворено общество".

още

10 години в ЕС: 
Европа, роумингът и телекомуникациите

15.06.2017

На 15 юни 2017 г. отпаднаха таксите за роуминг при пътувания на европейски граждани в други страни от Европейския съюз. Отмяната на роуминга отне изключително дълго време и беше предшествана от множество междинни стъпки през годините. Но поевтиняването и отпадането на роуминга е една малка част от промените, които настъпиха в телекомуникациите след влизането на България в ЕС. Роумингът е само върхът на айсберга. Георги Ангелов, старши икономист в Институт "Отворено общество – София", разглежда политиката в този сектор и последствията за България в този анализ, който е част от поредицата "10 години в ЕС" на ИОО-София. 

Пълен текст на анализа можете да прочетете тук

Съвместна конференция на Националното бюро за правна помощ
и Институт "Отворено общество" - София

07.06.2017

Изследването "Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства – сравнително-правна перспектива" показва, че не съществува особено разграничение в практиките за гарантиране качеството на правната помощ в досъдебната фаза на наказателното производство и останалите фази от наказателния процес. Рядко се наблюдава изобщо деление на понятието за качество на правната помощ въз основа на клоновете на правото и правните отрасли.

Това заяви д-р Мартин Граматиков по време на едноименната конференция, организирана от Институт "Отворено общество" – София и Националното бюро за правна помощ.  

още

Сметната палата: Рейтинговата система
на висшите училища в България е надежден инструмент

30.05.2017 

"Рейтинговата система на висшите училища в България е надежден инструмент за наблюдение на реализацията на завършилите висше образование в страната със своето разнообразие от индикатори, централизирани източници на информация и богата разновидност от функционалности". Това се посочва в доклад на Сметната палата за извършен одит на изпълнение "Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование" за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.“.

Според доклада, чрез рейтинговата система е постигната "значителна ефективност" при наблюдението на реализацията на завършилите висше образование на национално ниво. В него се посочва още, че използването на рейтинговата система като източник на данни за реализацията на завършилите при прилагането на модел на финансиране според качеството на предоставяното висше образование "създава предпоставки за изпълнение на политиката на Министерството на образованието и науката за оптимизиране на мрежата от висшите училища и за подобряване ефикасността на финансовото управление в системата на висшето образование".

още

Интелдей Солушънс получи награда за проект
на Институт "Отворено общество"

19.05.2017

Компанията Интелдей Солушънс спечели второ място на Годишните награди за комуникационни постижения заради комуникационния си проект "Обърни представите". "Обърни представите" е в подкрепа на Стипендиантската програма на Институт "Отворено общество" за студенти от ромски произход в медицински университети и колежи, която вече девет години пpeдocтaвя възмoжнocт нa млaди, oбpaзoвaни и cилнo мoтивиpaни млaдeжи oт poмcки пpoизхoд дa paзвивaт cвoитe знaния и пpoфecиoнaлeн oпит в cфepaтa нa здpaвeoпaзвaнeтo.

още

Активните неправителствени организации в България през 2017 г.
– доклад на Институт "Отворено общество" – София

17.05.2017 

Типичната активна неправителствена организация в България е малка, установена в столицата или друг областен град, има ограничен финансов ресурс, зависи от наличието на проектно финансиране, разполага с малоброен, но високо квалифициран екип, който често работи на доброволни начала и който е готов да отстоява демократичните права и свободи на гражданите. Това са част от наблюденията, отразени в доклад "Активните неправителствени организации в България през 2017 г.", изготвен от Институт "Отворено общество" – София.

още

Стартира конкурс за участие в Програма "Мост към бизнеса"

10.05.2017

"Мост към бизнеса" стартира конкурс за кандидати, които да вземат участие в Програмата. Нейната основна цел е да подпомогне достъпа до пазара на труда в частния сектор на млади роми на позиции за преимуществено интелектуален и квалифициран труд. Инициативата цели да обхване минимум 150 младежи от различни области на страната, на които да предостави интегрирана и персонализирана услуга, включваща кариерно ориентиране, контакт с водещи работодатели, различни видове обучения в зависимост от нуждите, както и наставничество след наемането на работа.

още

"Индекс на настигането 2016":
Сближаването продължава, но балканските държави изостават

09.05.2017

Процесът на сближаване на новите държави членки на ЕС с по-старите продължава успешно и започва да дава измерими резултати, но съществува риск от задълбочаване на различията между балканските държави и останалата част на континента. Това се казва в доклада "Не спирайте сега. Изводи от Eвропейския Индекс на настигане 2016". Докладът се базира на шестото издание на „Индекса на настигане“, който измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки на ЕС и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление.

още

Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии
за студенти от ромски произход за академичната 2017-2018 година

10.04.2017

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

още

Институт "Отворено общество" – София получи грамота за принос
в развитието на младежи и студенти от ромски произход

07.04.2017

Министърът на здравеопазването в служебното правителство и вицепремиер по социални политики Илко Семерджиев връчи специални грамоти на организации и експерти, които имат принос към подобряването на здравния статус на ромите в страната. Церемонията, състояла се в Министерския съвет, се проведе в Деня на здравния работник и в навечерието на Международния ден на ромите (8 април).

още

Обявление за избор на местни партниращи организации
чрез публична покана по проект "Мост към бизнеса"

06.04.2017

Фондация Институт "Отворено общество" – София, в рамките на проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария", обявява публична покана за участие в процедура за избор на местни партниращи организации с предмет на възлагане:

"Оказване на съдействие и логистична подкрепа за осъществяване на дейности по Програма "Мост към бизнеса", включително набиране и консултиране на кандидати за участие в програмата, дейности за популяризиране, логистично осигуряване на обучения и интервюта, наставничество на младежи, комуникация с местната общност, местни институции и местни частни компании".

още

Вицепремиерът Крумова:
Силният граждански сектор прави обществото по-добро

28.02.2017

"Вярвам, че силният граждански сектор е този, който предлага решения и начини за промяна, за да стане обществото по-добро". Това заяви служебният заместник министър-председател по европейските фондове Малина Крумова пред участниците в заключителната конференция на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Вицепремиерът каза, че гражданското общество има отговорността да бъде коректив на всяка власт . Тя подчерта още, че Програмата за подкрепа на НПО в България е изпълнила основните си цели: да спомогне за намаляването на социално-икономическите различия и за развитието на двустранните отношения със страните-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

още

Обществените нагласи към демокрацията, върховенството
на правото и основните права на човека през 2016 година

28.02.2017

Резултати от национално представително изследване на общественото мнение (резюме)

Мнозинството български граждани са убедени, че техните основни политически и граждански права са защитени и те могат свободно да ги упражняват в рамките на съществуващото демократично устройство на страната, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт, което може да доведе до ерозия на доверието в демокрацията като най-добра форма на държавно управления в България.

Това показват резултатите от национално-представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт „Отворено общество“ - София през 2016 година.

още

РОФ - Стипендиантски програми проведе
първи национален семинар със свои бенефициенти

20.02.2017

В периода 16-17 февруари 2017 г. в гр. София се проведе пилотно първият Национален семинар на Ромския образователен фонд – Стипендиантски програмии (РОФ СП) с бенефициенти на програмата.

Темата на семинара бе "Нетолерантност и реч на омразата в българските медии". Участие в семинара взеха дипломирани и настоящи стипендианти на РОФ СП, които в продължение на два дни се запознаха с процеса на публикуване на новини в националните медии, научиха какви са начините за подаване на сигнал към Комисията за защита от дискриминация и имаха възможност да дискутират въпроси относно стереотипното поведение на журналистите в публичното пространство.

още

Покана за участие в процедура за избор на Оператор на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) в България

24.01.2017

Офисът на Финансовия механизъм, който е секретариат за програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия Финансов механизъм, търси Оператор, който да разработи и приложи програмата на ЕИП за гражданско общество в България за периода 2014-2024 (Фонд „Активни граждани“). Това е покана за подаване на оферти.

още

Мост към кариерното развитие:
Стажантска програма за млади роми

16.01.2017

Посолството на САЩ в София, в партньорство с Институт "Отворено общество" – София, обявява три стажантски позиции за пролетта на 2017 г.

За позициите могат да кандидатстват роми, които скоро са завършили висшето си образование или все още се обучават във висше учебно заведениe. В зависимост от техните професионални и академични интереси и умения, през февруари стажантите ще бъдат назначени в конкретен отдел на посолството за период от десет седмици и не по-малко от 20 часа седмично.

още

Резултати от конкурса за студентски реферати "Гаранции за независимостта на съда според Конституцията на Република България"

20.12.2016

Във връзка с отбелязване на 25-тата годишнина от приемането на българската конституция, по-рано през тази година Правната програма на Институт "Отворено общество – София" обяви конкурс за студентски реферати по темата "Гаранции за независимостта на съда според Конституцията на Република България."

Бяха получени общо 14 реферата на студенти от три юридически факултета. Те бяха разгледани от комисия в състав: проф. Екатерина Михайлова, адв. Ели Христова и д-р Васил Петров.

Комисията взе решение да не присъди първа награда и присъди една втора и две трети награди.

Втора награда в конкурса за реферати се присъжда на Кристияна Любенова – студентка в 5-ти курс на Юридическия факултет на СУ "Св.Климент Охридски".

Трета награда в конкурса за реферати се присъжда по отделно на Георги Стоев, студент 4-ти курс на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и на Емилиян Топчиев, студент в 5-ти курс в Юридическия факултет на СУ "Св.Климент Охридски".

Благодарим сърдечно на всички, които взеха участие в конкурса!

Рисковете пред посткомунистическото отворено общество:
уроци от Унгария

09.12.2016

Унгарския социолог и бивш министър на образованието Балинт Мадяр гостува в Институт "Отворено общество" – София, където говори за рисковете от мафиотизация на държавата в посткомунистическите страни от Централна и Източна Европа. Поводът за срещата беше публикуването на български език на нашумялата в родината му и издадена на 5 чужди езика книга "Анатомия на посткомунистическата мафиотска държава: Случаят Унгария".

още

ИОО – София обявява стажантска/доброволческа позиция

08.12.2016

Институт "Отворено общество" – София обявява позиция за стажант/доброволец, който ще бъде ангажиран с дейности, свързани с част от комуникационните канали на организацията. Кандидатите трябва да имат познания и чувствителност по социално значими теми, по въпроси, свързани с интеграцията на социално и икономически уязвими общност и етнически малцинства, да има интерес и минимален опит в писането на кратки новинарски материали, както и компютърна грамотност. Владеенето на английски (писмено и говоримо) е задължително условие.

още

"Хляб и зрелища" в Дома на киното

06.12.2016

Институт "Отворено общество" – София и "DD проучване и връзки с обществеността", в сътрудничество с Дома на киното – София и Регионалното управление на образованието – София-град организираха интерактивен извънучилищен час , посветен на толерантността и интеграцията на ромите. Интерактивното упражнение, на което присъстваха 250 гимназисти от 10 столични училища, беше фокусирано върху представянето на филма "Хляб и зрелища" на режисьора Джеки Стоев. Филмът е посветен на живота на хората от ромския квартал "Изток" в гр. Кюстендил.

още

Шестима стипендианти от ромски произход
се дипломираха в специалност "Медицина"

02.12.2016

Днес в Медицински университет – Плевен се състоя церемония по дипломиране на завършилите специалност "Медицина". Шестима от тях са стипендианти на Програмата за подкрепа на студенти от ромски произход в медицински специалности, изпълнявана от Ромски образователен фонд, Институт "Отворено Общество" – София, Център „Амалипе“ и фондация "Интелдей". Повечето от тях вече специализират в конкретни медицински направления, а други вече се реализират професионално.

още

Рейтинговата система на висшите училища
е надеждна основа за реформи в тази сфера

18.11.2016

Рейтинговата система е естествена база за изготвяне на стратегически документи в сферата на висшето образование. Тя не само подпомага информирания избор на кандидат-студентите, но и има значение за реализирането на политики. Системата представлява добра основа за синхронизирането на пазара на труда с пазара на образованието.

Това заяви министърът на образованието Меглена Кунева при представянето на новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България. Кунева призова висшите училища да се възползват от рейтинговата система и да видят кои са техните силни страни. Това е особено значение, доколкото до 2020 г. финансирането на база "качество" ще достигне 60% от общата държавна субсидия, изтъкна министърът.

още

Рейтингова система на висшите училища в България
за 2016 година

18.11.2016

Данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg) очертават тенденция за постепенно подобряване на реализацията на пазара на труда на специалистите, придобили висше образование в България през последните 5 години, но в същото време потвърждават наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.

Според обновените данни в системата за 2016 година средният осигурителен доход на завършилите български висши училища през последните 5 години нараства до 1020 лева от 925 лева през миналата година, а делът на регистрираните безработни сред тях спада до 3,38% от 3,74% през миналата година. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от близо 25% година по-рано, а този на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до 47,34% от 46,54% преди година.

още

Конкурс на Правна програма
на Институт "Отворено общество" - София

20.09.2016

Във връзка с отбелязване на 25 години от приемане на Конституцията на Република България Правна програма на Институт "Отворено общество" – София организира конкурс за студентски реферати по темата "Гаранции за независимостта на съда според Конституцията на Република България". В конкурса могат да участват студенти от специалност "Право" на всички български висши училища и на висши училища от държавите членки на Европейския съюз, без значение на формата на обучение.

още

IN MEMORIAM

06.08.2016

Институт "Отворено общество" съобщава с прискърбие, че на 5 август 2016 г. почина професор Богдан Богданов.

Професор Богданов е председател и член на Управителния съвет на фондация "Отворено общество" – София от нейното създаване през 1990 г. до 1997 г.

Опелото ще се състои в 16 часа на 9 август, вторник, в базиликата "Света София".

Дълбок поклон пред паметта на професор Богдан Богданов!

От Институт "Отворено общество"

Всеки пети българин е в риск от енергийна бедност

22.07.2016

Отварянето на електроенергийния пазар в България налага предприемането на своевременни, обхватни и ефективни мерки за защита на уязвимите потребители.

Експертните анализи показват, че над 1,5 млн. българи имат разходи за електроенергия, надхвърлящи 10% от разполагаемия месечен доход, а почти всеки пети беден харчи поне една пета от дохода си за електричество.

Дяловете на парично бедните и енергийно бедните в страната са сходни – всеки пети от българските граждани е в риск от парична или енергийна бедност. Разработените сценарии показват, че, ако в процеса на либерализация, цените на електроенергията се повишат с 10%, при сегашните разчети за компенсиране на уязвимите потребители, почти всички парично бедни ще се окажат и енергийно бедни.

още

Конференция "Ролята на гражданските организации
за противодействие на речта на омразата"

12.07.2016

"Речта на омразата в България върви ръка за ръка със силни антиевропейски и антидемократични нагласи. Хората, които допускат безнаказано реч на омразата, са два пъти по-склонни да гласуват за партии, проповядващи излизането на България от ЕС. Същите хора са склонни правата им да бъдат ограничени за сметка на реда и сигурността. Това означава, че речта на омразата създава непосредствен риск за дезинтеграция на обществото".

Това заяви Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" – София при откриването на международната конференция "Ролята на гражданските организации за противодействие на речта на омразата: резултати и поуки". Стойчев се позова на данни от последното омнибусно изследване на общественото мнение, включително и за разпространението на речта на омразата.

още

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 година

12.07.2016

Речта на омразата е често срещано и трайно установено явление в българското обществено пространство. През 2016 г. разпространението на това явление се разширява в сравнение с 2013 и 2014 г., а готовността на обществото за съпротива срещу него намалява. През последните четири години делът на българските граждани, които съобщават, че са чували изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия спрямо представители на малцинствени обществени групи нараства от 46 % на 58 %. Най-често обект на речта на омразата са ромите, но значително се увеличава и делът на респондентите, които са чували през последната година изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия срещу мюсюлманите – от 11 % през 2014 г. до 38 % през 2016 г.

Това сочат данните от национално представително изследване, проведено от Институт "Отворено общество" – София в периода 22 април – 13 май 2016 г., представени пред участниците в конференцията "Ролята на гражданските организации за противодействие на речта на омразата: резултати и поуки", която се провежда в рамките на годишната среща на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

още

Великобритания в европейския "Индекс на настигането"

01.07.2016

В допитване от месец май 2016 г. българските граждани посочват Великобритания като втората най-одобрявана страна като модел за България, изпреварена само от Германия. На въпрос "Според вас, коя от държавите по света се управлява добре и България би трябвало да взема пример от нея?" 27% от анкетираните посочват Германия, 13,4% Великобритания, а на трето място е Швейцария с 11,5% одобрение.

На какво се дължи този резултат? Отговор на въпроса търси Марин Лесенски, директор на Европейска програма в Институт "Отворено общество" – София, който анализира данните от последните пет издания на Индекса на настигането. Индексът измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление.

още

България и Великобритания – търговски и икономически връзки

01.07.2016

Резултатите от проведения на 23 юни 2016 г. референдум, на който британците решиха да напуснат ЕС, предизвикаха сериозни икономически и политически трусове на стария континент.

Какъв ще бъде ефектът от това решение конкретно за България? Отговор на този въпрос търси Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество" – София в своя анализ "България и Великобритания – търговски и икономически връзки".

още

Подкрепа за членството в ЕС, доверие в институциите
и потенциал на анти-европейски партии

23.06.2016

Ако днес в България се провеждаше референдум за членството в ЕС, той би бил спечелен от поддръжниците на ЕС с мнозинство от 71% от всички изразили мнение по въпроса. Излизане от ЕС биха подкрепили близо 29%. Това показва ново представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" – София, което включва три ключови въпроса за европейското членство на България: дали гражданите биха подкрепили присъединяването на България в ЕС, ако трябваше да вземат решение днес, дали биха гласували за партия, която иска излизане на България от ЕС и дали имат доверие повече на европейските или българските институции.

още

Стипендиантска програма на Ромския образователен фонд
за обучение на студенти-роми в чужбина

23.06.2016

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми стартира своя ежегоден конкурс за стипендии по Ромската международна стипендиантска програма (RISP).

Програмата осигурява частична подкрепа на студенти от ромски произход, граждани на една от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия Турция и Украйна, за обучение в бакалавърска степен (допустима само за кандидати, които подновяват своята стипендия), магистърска, докторска степен или следдипломна квалификация, които следват извън родната си страна.

още

Фотоизложба обръща представите ни с главата надолу

03.06.106

На 3.06.2016 г. в градинката "Кристал" в София беше открита фотоизложбата "Обърни представите". Тя е посветена на Стипендиантската програма за студенти от ромски произход в медицински университети и колежи, която вече девета година пpeдocтaвя възмoжнocт нa млaди, oбpaзoвaни и cилнo мoтивиpaни млaдeжи oт poмcки пpoизхoд дa paзвивaт cвoитe знaния и пpoфecиoнaлeн oпит в cфepaтa нa здpaвeoпaзвaнeтo.

още

Приключи конкурсът
на Програмата за подкрепа на студентски иновации

30/05/2016

67 проектни предложения бяха подадени в рамките на организирания от Програмата за подкрепа на студентските иновации конкурс. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 30 май 2016 г.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти е над 1 570 000 евро при индикативен бюджет за конкурса в размер на 300 000 евро.

още

Индекс на настигането 2015: Настигането е работещ процес

27.04.2016

Институт "Отворено общество" – София, със съдействието на МВнР, организира дискусия "Индекс на настигането: догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС?" с участието на политолози, социолози, икономисти и представители на дипломатическия корпус.

"Членството в ЕС има значение и носи съществени ползи за цялостното развитие на обществата и икономиката. Това е видно и от факта, че според данните, включени в индекса, през последните пет години единствено групата на новите страни членки осъществява значимо подобрение в своите показатели", заяви външният министър Даниел Митов при откриването на дискусията. Той добави, че България е сред страните, които редуват по-силни и по-слаби години и че е необходимо да създаде по-голяма устойчивост в своя напредък.

още

Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа
останалите държави от ЕС?

27.04.2016

Дванадесет години след влизането на осем страни от Централна и Източна Европа в ЕС, последвани от още три държави през 2007 и 2013 г., процесът на сближаване с по-старите страни-членки остава основна задача и предизвикателство. Естония, Чехия и Словения са най-успешните страни в класацията на новия "Индекс на настигането", като заемат 13, 14 и 16 място сред 35 европейски страни. Хърватия, Румъния и България остават на последните места сред единадесетте най-нови страни-членки на ЕС, като са на 26, 28 и 29 място в общата класация.

Индексът измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление.

още

Стажантска програма за млади роми:
Мост към кариерното развитие

26.04.2016

Посолството на САЩ в София, в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София, обявява четири позиции за стажанти през лятото на 2016.

Стажантската програма е предназначена за български роми, които в момента следват или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и умения, стажантите ще работят в един от четири отдела на посолството за период от поне десет седмици, започвайки през м. юни.

още

Стартира конкурс за набиране на проектни предложения
в рамките на нова програма за подкрепа на студентски иновации

25.04.2016

Институт “Отворено общество” – София, в партньорство с Фондация Микрофонд – София, обявяват началото на конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на новосъздадена Програма за подкрепа на студентски иновации.

Програмата има за цел да насърчи и подкрепи студенти с иновативни идеи или проекти, допринасящи за решаването на социални проблеми и/или за развитието на научните дисциплини в три приоритетни области.

още

Информационни срещи за представяне
на Стипендиантските програми на РОФ - Будапеща

11.04.2016

На 8 април 2016 г. Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обяви за поредна година своя конкурс за стипендии за студенти от ромски произход, които се обучават в акредитирани университети в своята родна държава.

Във връзка с това, РОФ/СП ще проведе информационни кампании за представяне на процеса по кандидатстване.

още

Покана за участие в Мрежа от заинтересовани страни

08.04.2016 

Във връзка с разработването и внедряването на СИСТЕМАТА за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020, както и на други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България, се предвижда създаването на Мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към СИСТЕМАТА и които да бъдат нейни ползватели.

още

Стартира новият конкурс за стипендии на Ромския образователен
фонд за академичната 2016/2017 година

08.04.2016

За поредна година Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

още

"Европейските фондове:
възможности за подкрепа на ромската интеграция"

29.03.2016

На 8 април – Международният ден на ромите – в София ще се проведе национален форум "Европейските фондове: възможности за подкрепа на ромската интеграция". Участниците в събитието ще дискутират подкрепата на различните европейски финансови инструменти за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и ще предложат политически механизъм за координация между различните финансови инструменти, както и конкретни операции, подкрепящи политиките за ромска интеграция.

още

Конкурс за обучение и стипендии
на Централноевропейския университет 2016-2017 г.

26.01.2016

Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2016-2017 година в магистърски и докторски програми.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават интердисциплинарно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

още

Споделеното богатство на данните

22.01.2016

"Данните са сила и днес е важен ден за всички нас, защото те стават публично достъпни и могат да допринесат за това публичните политики да се основават на доказателства, а публичният диалог да бъде по-добре информиран". Това заяви регионалният представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия Тони Томпсън при откриването на практическия семинар за работа с микроданни "Данните от BLISS проговарят", организиран от Институт "Отворено общество" – София и Световната банка.

още

РСВУ е вече инструмент за правене на политики

09.11.2015

"От система за мониторинг на качеството на висшето образование, Рейтинговата система на висшите училища в България постепенно се превърна в инструмент за правене на политики в тази сфера". Това заяви проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието, по време на представянето на последното издание на РСВУ. Той изтъкна, че предвид непрекъснато намаляващия брой кандидат-студенти, конкуренцията сред висшите училища ще стъпва все повече на данни на РСВУ и в крайна сметка ще доведе до затваряне или намаляване на някои специалности и професионални направления. Освен това, изтъкна той, РСВУ се превръща все по-трайно в инструмент за определяне на държавната субсидия във висшето образование: през 2016 г. тя ще бъде 25%, а през 2018 г. ще достигне до 50%. "Чрез тези инструменти ние поставяме правилата, според които висшите училища да успеят да се насочат към специалностите с най-качествен учебен процес и най-добра връзка с пазара на труда", каза проф. Денков.

още

Излезе рейтингът на висшите училища в България за 2015 година 

09.11.2015

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда. Това показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, подготвено от консорциум, съставен от Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп по проект на Министерството на образованието и науката.

Оповестеното в понеделник издание на Рейтинговата система за 2015 година потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.

още

Публична лекция по повод 800 години
от приемането на Магна Харта

23.10.2015

На 23 октомври 2015 г. в зала 272 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се проведе публична лекция на проф. Дейвид Карпинтър, преподавател по средновековна история в Кингс Колидж, Лондон и дискусия, посветена на Историческото значение на Магна Харта.

още

Резултати от конкурса
"Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 г."

23.10.2015

На 3 юни тази година, по повод 800 годишнина от приемането на Magna carta Libertatum, Правна програма на Институт "Отворено общество" – София обяви конкурс за научни статии и студентски реферати на тема "Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 г."

В конкурса за научни статии на млади юристи бяха получени само две работи.

още

Отговор на постъпил въпрос по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 07.10.2015 г. (2)

 

16.10.2015

Отговор на постъпил въпрос във връзка с публична покана за избор на независим одитор с предмет на възлагане "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г."

още

Отговор на постъпили въпроси по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 07.10.2015 г.

13.10.2015

Отговор на постъпили въпроси във връзка с публична покана за избор на независим одитор с предмет на възлагане "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г."

още

Ромските трудовите медиатори планират изследване на реалната безработица в общностите с преобладаващо ромско население

07.10.2015

В с. Трудовец, община Ботевград, се проведе третият семинар от цикъла за изграждане на капацитет за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и Сдружение Национална мрежа на ромските трудови медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта. Темата на обучението бе „Управление на информацията за ефективна интеграция на уязвими групи на пазара на труда“, а целите на форума бяха да се повишат уменията на ромските трудови медиатори за извършване на оценки и разработване на презентации и проекти за справяне с предизвикателствата пред работната сила от уязвимите групи.

още

Публична покана за участие в процедура за избор на
независим одитор
на проекти по Втори и Трети конкурс на Програмата за подкрепа на НПО

07.10.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София - Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. обявява публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор с предмет на възлагане: "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г".

още

Делегация от представители на посолството
на САЩ и ИОО посетиха с. Гърмен

01.10.2015

На 1 октомври 2015 г. делегация от посолството на САЩ в София, Институт "Отворено общество" – София, Институт Отворено Общество – Будапеща и представители на граждански организации в България бяха на посещение в с. Гърмен.

Посещението имаше за цел да подкрепи представители на Американското посолство в България при събирането на информация за причините, довели до напрежение срещу ромите от с.Гърмен и разрушаване на техните домове през лятото на тази година.

още

"Отворено общество" търси координатор
за област Велико Търново

01.10.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси координатор за област Велико Търново.

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.

още

Публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор за големи проекти по Втори конкурс на Програмата за подкрепа на НПО

16.09.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София - Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. обявява публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор с предмет на възлагане: "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на големи проекти, финансирани в рамките на Втория конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г".

още

Отговор на постъпили въпроси по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 21.07.2015 (1)

23.07.2015

Отговор на постъпили въпроси във връзка с публична покана за избор на изпълнител с предмет на възлагане: "Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация Институт „Отворено общество“ – София и осигуряване на зали при организиране на публични събития в чужбина".

още

Фондация Институт "Отворено общество" – София
обявява публична покана за участие в процедура

21.07.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане "Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация Институт "Отворено общество" – София и осигуряване на зали при организиране на публични събития в чужбина".

още

MIPEX 2015: България изостава в прилагането
на политики за интеграция на имигранти от трети страни

26.06.2015

Най-проблемните области по отношение на интеграцията на законно пребиваващите имигранти от трети страни в България са ограничения достъп до образование, пазар на труда, гражданство, здравеопазване и възможности за политическо участие. Това показват резултатите от публикувания днес Индекс на политиките за интеграция на мигранти.

България е класирана на 31-во място от 38 участващи държави, като нейните политики за интеграция на мигрантите са оценени като "умерено благоприятни".

още

Международен семинар
"Родители и учители - заедно за успеха на децата!"

19.06.2015

СОУ "Гео Милев" в град Варна стана домакин на международен семинар под надслов "Родители и учители - заедно за успеха на децата!", който е част от кампанията за активно учителство. Гости на семинара бяха Гордана Милевич, която сподели различни практики от Сърбия, Македония и Великобритания, както и д-р Гизела Редондо Сама, участник в докторска изследователска програма "Мария Кюри", асоциирана към Университета в Кембридж. Тя представи практики от Европа и подчерта лидерската роля на учителите за промяна в отношенията училище – родители.

още

Трудовите медиатори призовават за подобряване
на координацията в социалната работа с уязвими групи

12.06.2015

В Пловдив се проведе семинар за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и Сдружение Национална мрежа на ромските трудови медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта.

В рамките на семинара бяха представени съвременни подходи на социална работа с най-уязвимите групи на пазара на труда и бяха обсъдени възможности за продължаващото професионално развитие на медиаторите и подобряване на взаимодействието им с представители на останалите институции и т. нар. "помагащи професии", ангажирани със социалното включване.

още

Институт "Отворено общество" – София организира конкурс
"Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година"

03.06.2015

Във връзка с отбелязване на 800 години от подписването на Великата Харта на свободите (Магна Харта) Правна програма на Институт "Отворено общество – София" организира конкурс за авторски научни разработки на млади юристи по темата "Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година".

Разработките в конкурса могат да разглеждат и по-конкретен проблем в рамките на общо обявената тема като например: Магна Харта и понятието за върховенство на правото; Магна Харта и възникването на английския парламентаризъм; Магна Харта и правната защита на основните права; местното самоуправление в Западна Европа от времето на Магна Харта; правно положение на жените по времето на Магна Харта; паралели между Магна Харта и други средновековни източници на правото; паралели между Магна Харта и аспекти на американския конституционализъм и др.

още

Вдъхновяващи срещи от третия вид

28.05.2015

Фондация "Капитал" публикува "Вдъхновяващи срещи от третия вид. Десет успешни истории на български неправителствени организации". Авторите Анна Генчева и Любомир Василев са събрали в книгата си "десет вдъхновяващи примера за малки граждански организации и инициативи, които са постигнали впечатляващи успехи в полето, на което работят".

още

"Отворено общество" набира анкетьори за област Велико Търново

22.05.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси подходящи анкетьори за област Велико Търново.

Кандидатите трябва да притежават:

  • Комуникативни умения
  • Мотивация за практическа изследователска работа
  • Прецизност и отговорност
  • Средно образование (по-висока образователна степен е предимство)
  • Регистрация на постоянен адрес в региона

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

още

Ролята на НПО за подкрепа на бежанци и мигранти

15.05.2015

"Никой никога не е успял да спре човешката миграция. Тя е като бент на язовирна стена. Умният инженер трябва да направи така, че отпусне внимателно напора, защото в противен случай рискува да падне цялата язовирна стена. Затова и оградите и бариерите, които в момента страната ни издига по границата няма да спрат миграционния поток". Това каза адвокат Илиана Савова, ръководител на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет при откриването на семинара "Ролята на НПО за подкрепа на бежанци и мигранти".

още

Демокрация и гражданско участие.
Ролята на неправителствените организации

14.05.2015

"Ако имаме дефицити в политическото представителство, трябва да потърсим причината за това в обществото, защото гражданите са тези, които се произнасят. Колкото по-силен е гласът на гражданите, толкова по-честно и отговорно ще бъде политическото представителство". Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на конференцията "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации", която се организира в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

още

Демокрация и гражданско участие.
Обществени нагласи – м.май 2015 г.

14.05.2015

Мнозинството български граждани са убедени, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите в страната. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт.

Това показват данните от ново национално-представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" - София в периода март-април 2015 година. Изследването цели да установи какви са обществените нагласи в България спрямо основните ценности на Европейския съюз като демокрация, върховенство на правото и основни права на гражданите и кои са предизвикателствата пред тяхното практическо приложение. Изследването е представено на конференцията "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации", организирана в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

още

Обществени нагласи към членството в ЕС, Шенген и Еврозоната

08.05.2015

По-голямата част от българските граждани (64,4%) продължават да оценяват позитивно члеството на страната в Европейския съюз (ЕС) според ново национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" – София (ИOО-София) в периода март-април 2015 година. Около една пета - 21,8%, оценяват членството негативно. Тези нагласи са останали почти непроменени през последните три години с известно подобрение през 2015 г. спрямо предишната 2014 г.

още

Стажантска програма за роми:
мост към кариерното развитие 

22.04.2015

Посолството на Съединените американски щати в София, в сътрудничество с Институт "Отворено общество" - София, обявява три позиции за стажанти през лятото на 2015 г.

Стажантската програма е предназначена за български роми, които в момента следват или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и качества, стажантите ще работят в един от три отдела на посолството за период от десет седмици, считано от края на м. юни.

още

Мрежа за обмен на добри практики инициират
трудовите посредници – ромски медиатори

18.04.2015

Във Велико Търново се проведе семинар за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и националното сдружение на трудови посредници – ромски медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта.

Обсъдени бяха основните предизвикателства пред политиките и практиките за насърчаване на заетостта и идентифицирането и мотивирането на трайно безработните, ефективно управление на случаи и разрешаване на конфликти.

още

Какви умения са нужни, за да се намери работа в България?

14.04.2015

Какви умения – дали когнитивни или социално-емоционални – имат значение на пазара на труда в България? Това е основният въпрос в националното представително панелно проучване за България - Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS), проведено от Световната банка в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София. Данните от изследването бяха представени днес на Kръгла маса на тема "Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите". Събитието се организира от Българската Стопанска Камара съвместно с Институт "Отворено Общество" – София и Световната банка и е насочено към представители от държавната администрация, изпълнителни директори и секторни асоциации, социални партньори, академична общност, мениджъри "Човешки ресурси" от водещи компании, както и агенции за наемане на персонал.

още

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us