Конкурс за обучение и стипендии
на Централноевропейския университет 2016-2017 г.

26.01.2016

Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2016-2017 година в магистърски и докторски програми.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават интердисциплинарно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

още

Споделеното богатство на данните

22.01.2016

"Данните са сила и днес е важен ден за всички нас, защото те стават публично достъпни и могат да допринесат за това публичните политики да се основават на доказателства, а публичният диалог да бъде по-добре информиран". Това заяви регионалният представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия Тони Томпсън при откриването на практическия семинар за работа с микроданни "Данните от BLISS проговарят", организиран от Институт "Отворено общество" – София и Световната банка.

още

РСВУ е вече инструмент за правене на политики

09.11.2015

"От система за мониторинг на качеството на висшето образование, Рейтинговата система на висшите училища в България постепенно се превърна в инструмент за правене на политики в тази сфера". Това заяви проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието, по време на представянето на последното издание на РСВУ. Той изтъкна, че предвид непрекъснато намаляващия брой кандидат-студенти, конкуренцията сред висшите училища ще стъпва все повече на данни на РСВУ и в крайна сметка ще доведе до затваряне или намаляване на някои специалности и професионални направления. Освен това, изтъкна той, РСВУ се превръща все по-трайно в инструмент за определяне на държавната субсидия във висшето образование: през 2016 г. тя ще бъде 25%, а през 2018 г. ще достигне до 50%. "Чрез тези инструменти ние поставяме правилата, според които висшите училища да успеят да се насочат към специалностите с най-качествен учебен процес и най-добра връзка с пазара на труда", каза проф. Денков.

още

Излезе рейтингът на висшите училища в България за 2015 година 

09.11.2015

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда. Това показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, подготвено от консорциум, съставен от Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп по проект на Министерството на образованието и науката.

Оповестеното в понеделник издание на Рейтинговата система за 2015 година потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.

още

Публична лекция по повод 800 години
от приемането на Магна Харта

23.10.2015

На 23 октомври 2015 г. в зала 272 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се проведе публична лекция на проф. Дейвид Карпинтър, преподавател по средновековна история в Кингс Колидж, Лондон и дискусия, посветена на Историческото значение на Магна Харта.

още

Резултати от конкурса
"Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 г."

23.10.2015

На 3 юни тази година, по повод 800 годишнина от приемането на Magna carta Libertatum, Правна програма на Институт "Отворено общество" – София обяви конкурс за научни статии и студентски реферати на тема "Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 г."

В конкурса за научни статии на млади юристи бяха получени само две работи.

още

Отговор на постъпил въпрос по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 07.10.2015 г. (2)

 

16.10.2015

Отговор на постъпил въпрос във връзка с публична покана за избор на независим одитор с предмет на възлагане "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г."

още

Отговор на постъпили въпроси по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 07.10.2015 г.

13.10.2015

Отговор на постъпили въпроси във връзка с публична покана за избор на независим одитор с предмет на възлагане "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г."

още

Ромските трудовите медиатори планират изследване на реалната безработица в общностите с преобладаващо ромско население

07.10.2015

В с. Трудовец, община Ботевград, се проведе третият семинар от цикъла за изграждане на капацитет за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и Сдружение Национална мрежа на ромските трудови медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта. Темата на обучението бе „Управление на информацията за ефективна интеграция на уязвими групи на пазара на труда“, а целите на форума бяха да се повишат уменията на ромските трудови медиатори за извършване на оценки и разработване на презентации и проекти за справяне с предизвикателствата пред работната сила от уязвимите групи.

още

Публична покана за участие в процедура за избор на
независим одитор
на проекти по Втори и Трети конкурс на Програмата за подкрепа на НПО

07.10.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София - Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. обявява публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор с предмет на възлагане: "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Втория и Третия конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г".

още

Делегация от представители на посолството
на САЩ и ИОО посетиха с. Гърмен

01.10.2015

На 1 октомври 2015 г. делегация от посолството на САЩ в София, Институт "Отворено общество" – София, Институт Отворено Общество – Будапеща и представители на граждански организации в България бяха на посещение в с. Гърмен.

Посещението имаше за цел да подкрепи представители на Американското посолство в България при събирането на информация за причините, довели до напрежение срещу ромите от с.Гърмен и разрушаване на техните домове през лятото на тази година.

още

"Отворено общество" търси координатор
за област Велико Търново

01.10.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси координатор за област Велико Търново.

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.

още

Публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор за големи проекти по Втори конкурс на Програмата за подкрепа на НПО

16.09.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София - Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. обявява публична покана за участие в процедура за избор на независим одитор с предмет на възлагане: "Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на големи проекти, финансирани в рамките на Втория конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г".

още

Отговор на постъпили въпроси по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 21.07.2015 (1)

23.07.2015

Отговор на постъпили въпроси във връзка с публична покана за избор на изпълнител с предмет на възлагане: "Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация Институт „Отворено общество“ – София и осигуряване на зали при организиране на публични събития в чужбина".

още

Фондация Институт "Отворено общество" – София
обявява публична покана за участие в процедура

21.07.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане "Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация Институт "Отворено общество" – София и осигуряване на зали при организиране на публични събития в чужбина".

още

MIPEX 2015: България изостава в прилагането
на политики за интеграция на имигранти от трети страни

26.06.2015

Най-проблемните области по отношение на интеграцията на законно пребиваващите имигранти от трети страни в България са ограничения достъп до образование, пазар на труда, гражданство, здравеопазване и възможности за политическо участие. Това показват резултатите от публикувания днес Индекс на политиките за интеграция на мигранти.

България е класирана на 31-во място от 38 участващи държави, като нейните политики за интеграция на мигрантите са оценени като "умерено благоприятни".

още

Международен семинар
"Родители и учители - заедно за успеха на децата!"

19.06.2015

СОУ "Гео Милев" в град Варна стана домакин на международен семинар под надслов "Родители и учители - заедно за успеха на децата!", който е част от кампанията за активно учителство. Гости на семинара бяха Гордана Милевич, която сподели различни практики от Сърбия, Македония и Великобритания, както и д-р Гизела Редондо Сама, участник в докторска изследователска програма "Мария Кюри", асоциирана към Университета в Кембридж. Тя представи практики от Европа и подчерта лидерската роля на учителите за промяна в отношенията училище – родители.

още

Трудовите медиатори призовават за подобряване
на координацията в социалната работа с уязвими групи

12.06.2015

В Пловдив се проведе семинар за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и Сдружение Национална мрежа на ромските трудови медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта.

В рамките на семинара бяха представени съвременни подходи на социална работа с най-уязвимите групи на пазара на труда и бяха обсъдени възможности за продължаващото професионално развитие на медиаторите и подобряване на взаимодействието им с представители на останалите институции и т. нар. "помагащи професии", ангажирани със социалното включване.

още

Институт "Отворено общество" – София организира конкурс
"Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година"

03.06.2015

Във връзка с отбелязване на 800 години от подписването на Великата Харта на свободите (Магна Харта) Правна програма на Институт "Отворено общество – София" организира конкурс за авторски научни разработки на млади юристи по темата "Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година".

Разработките в конкурса могат да разглеждат и по-конкретен проблем в рамките на общо обявената тема като например: Магна Харта и понятието за върховенство на правото; Магна Харта и възникването на английския парламентаризъм; Магна Харта и правната защита на основните права; местното самоуправление в Западна Европа от времето на Магна Харта; правно положение на жените по времето на Магна Харта; паралели между Магна Харта и други средновековни източници на правото; паралели между Магна Харта и аспекти на американския конституционализъм и др.

още

Вдъхновяващи срещи от третия вид

28.05.2015

Фондация "Капитал" публикува "Вдъхновяващи срещи от третия вид. Десет успешни истории на български неправителствени организации". Авторите Анна Генчева и Любомир Василев са събрали в книгата си "десет вдъхновяващи примера за малки граждански организации и инициативи, които са постигнали впечатляващи успехи в полето, на което работят".

още

"Отворено общество" набира анкетьори за област Велико Търново

22.05.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси подходящи анкетьори за област Велико Търново.

Кандидатите трябва да притежават:

  • Комуникативни умения
  • Мотивация за практическа изследователска работа
  • Прецизност и отговорност
  • Средно образование (по-висока образователна степен е предимство)
  • Регистрация на постоянен адрес в региона

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

още

Ролята на НПО за подкрепа на бежанци и мигранти

15.05.2015

"Никой никога не е успял да спре човешката миграция. Тя е като бент на язовирна стена. Умният инженер трябва да направи така, че отпусне внимателно напора, защото в противен случай рискува да падне цялата язовирна стена. Затова и оградите и бариерите, които в момента страната ни издига по границата няма да спрат миграционния поток". Това каза адвокат Илиана Савова, ръководител на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет при откриването на семинара "Ролята на НПО за подкрепа на бежанци и мигранти".

още

Демокрация и гражданско участие.
Ролята на неправителствените организации

14.05.2015

"Ако имаме дефицити в политическото представителство, трябва да потърсим причината за това в обществото, защото гражданите са тези, които се произнасят. Колкото по-силен е гласът на гражданите, толкова по-честно и отговорно ще бъде политическото представителство". Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на конференцията "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации", която се организира в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

още

Демокрация и гражданско участие.
Обществени нагласи – м.май 2015 г.

14.05.2015

Мнозинството български граждани са убедени, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите в страната. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт.

Това показват данните от ново национално-представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" - София в периода март-април 2015 година. Изследването цели да установи какви са обществените нагласи в България спрямо основните ценности на Европейския съюз като демокрация, върховенство на правото и основни права на гражданите и кои са предизвикателствата пред тяхното практическо приложение. Изследването е представено на конференцията "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации", организирана в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

още

Обществени нагласи към членството в ЕС, Шенген и Еврозоната

08.05.2015

По-голямата част от българските граждани (64,4%) продължават да оценяват позитивно члеството на страната в Европейския съюз (ЕС) според ново национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" – София (ИOО-София) в периода март-април 2015 година. Около една пета - 21,8%, оценяват членството негативно. Тези нагласи са останали почти непроменени през последните три години с известно подобрение през 2015 г. спрямо предишната 2014 г.

още

Стажантска програма за роми:
мост към кариерното развитие 

22.04.2015

Посолството на Съединените американски щати в София, в сътрудничество с Институт "Отворено общество" - София, обявява три позиции за стажанти през лятото на 2015 г.

Стажантската програма е предназначена за български роми, които в момента следват или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и качества, стажантите ще работят в един от три отдела на посолството за период от десет седмици, считано от края на м. юни.

още

Мрежа за обмен на добри практики инициират
трудовите посредници – ромски медиатори

18.04.2015

Във Велико Търново се проведе семинар за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и националното сдружение на трудови посредници – ромски медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта.

Обсъдени бяха основните предизвикателства пред политиките и практиките за насърчаване на заетостта и идентифицирането и мотивирането на трайно безработните, ефективно управление на случаи и разрешаване на конфликти.

още

Какви умения са нужни, за да се намери работа в България?

14.04.2015

Какви умения – дали когнитивни или социално-емоционални – имат значение на пазара на труда в България? Това е основният въпрос в националното представително панелно проучване за България - Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS), проведено от Световната банка в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София. Данните от изследването бяха представени днес на Kръгла маса на тема "Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите". Събитието се организира от Българската Стопанска Камара съвместно с Институт "Отворено Общество" – София и Световната банка и е насочено към представители от държавната администрация, изпълнителни директори и секторни асоциации, социални партньори, академична общност, мениджъри "Човешки ресурси" от водещи компании, както и агенции за наемане на персонал.

още

РОФ приема заявки от нови кандидати за стипендии
за академичната 2015-2016г.

13.04.2015

На 8 април 2015 г. Ромският образователен фонд (РОФ) откри новата си кампания за кандитастване по "Стипендиантски програми". Четири от програмите на Фонда са отворени за нови кандидати.

Програмата "Стипендии за студенти от ромски произход" (RMUSP) приема електронни формуляри за участие в Конкурс за академичната 2015-2016 година до 11 май 2015 г. (вкл.)

още

Дискусионен форум в Омуртаг в навечерието на
Международния ден на ромите

07.04.2015

По покана на Община Омуртаг екип на Програма "Управление и публични политики" на Институт "Отворено общество" – София взе участие в местния "Дискусионен форум - 2015" на тема "Истинската помощ за интеграцията е образованието на децата". Форумът бе организиран по случай Международния ден на ромите 8 април.

Заместник-кметът Радка Рашева приветства участниците и партньорите на общината от Институт "Отворено общество" - София, Фондация "Фридрих Науман" - регионален офис гр.София и Регионалния инспекторат по образованието – гр.Търговище, а децата от II НУ "Васил Левски" - Омуртаг представиха фолклорни изпълнения на български и ромски език.

още

Проекти с образователни иновации за намаляване
на отпадането от училище подготвя НЕАСИП

02.04.2015

В навечерието на Международния ден на ромите Националната експертна асоциация за социални и интеграционни политики (НЕАСИП), в партньорство с Институт "Отворено общество" – София, организира семинар за експерти от областни и общински администрации на тема "Програмиране и проектиране за максимални ползи от европейските фондове за ромското включване".

Обучението беше осъществено от екип на Платформа за създаване на проекти към Институт "Отворено общество" и се фокусира върху идентифицирането и разработването на ефективни партньорства и дейности на местно и регионално равнище, насочени към превенцията на отпадането от училище и повишаване качеството на образованието с фокус върху децата от социално-уязвими групи.

още

Джордж Сорос и Съветът на Европа поставят основите на
Европейски Ромски институт

26.03.2015

Финансистът и филантроп Джордж Сорос и Съветът на Европа оповестиха създаването на Европейски Ромски институт. Сорос, който е председател на Фондациите Отворено общество и генералният секретар на СЕ Турбьорн Ягланд публикуваха съвместно изявление, в което обявиха старта на инициативата.

още

Конкурс за обучение и стипендии на ЦЕУ-Будапеща
за 2015/2016 г.

 12.03.2015

Централноевропейският университет в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2015/2016 г.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават междудисциплинно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

още

Перспектива за ромските жени

09.03.2015

На 9-ти март 2015 г. се проведе семинар под надслов "Перспектива за ромските жени", посветен на Международния ден на жената - 8-ми март. Организатор на събитието беше посолството на Кралство Норвегия, което традиционно отбелязва този празник с публични събития, свързани с жените и тяхната роля в модерното общество.

Тази година акцентът беше поставен върху промяната на ролята на жените в ромското общество. Ромски жени, успели в професията си на различни поприща в частния и обществения сектор, споделиха трудностите, които са срещнали и продължават да срещат по пътя на професионалната и личната реализация.

още

Образованието: за някои повече, отколкото за други

01.03.2015

Екип на Програма "Управление и публични политики" на Институт "Отворено общество" – София участва във втората национална среща на общинските образователни експерти, организирана от НСОРБ. Събитието се проведе в периода 25-27 февруари в град Варна и в него се включиха над 200 общински експерти и представители на общинските власти. Участие взеха и главният секретар на Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев и Иван Модев, гл. директор на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН.

още

Дискусия за развитието на Стажантската програма за млади роми

26.02.2015

На 26.02.2015 г. посолството на САЩ в България беше домакин на дискусия за развитието на Стажантската програма за млади роми, която се изпълнява в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София. Стажантите, участвали в програмата през лятото на 2013 и 2014 година, се срещнаха с представители на посолствата на Финландия, Холандия, Норвегия и Великобритания в София, със служители на Държавния департамент на САЩ, както и с представители на американски посолства в Централна и Източна Европа.

още

За ранния прием в елитните гимназии

02.02.2015

"Дебатът за това езиковите и хуманитарните гимназии да получават правото да приемат ученици след IV клас, а не както досега - след VII клас, е отново във фокуса на общественото внимание. Образователната система и нейното премоделиране с новия закон за предучилищното и училищното образование ще имат решаваща роля за това дали България ще има "елитарен" или "демократичен" елит". Това се казва в анализа на Боян Захариев и Илко Йорданов "Училищата се различават по най-слабите ученици, а не по най-добрите", публикуван в днешния брой на вестник Сега.

още

"Отворено общество" набира анкетьори за град София и София-област

29.01.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси подходящи анкетьори за град София и София-област.

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.

На одобрените лица ще бъде предложен граждански договор.

още

Една седмица до изтичането на срока на конкурса
за стипендии в ЦЕУ

26.01.2015

Централноевропейският университет в Будапеща напомня, че срокът на обявения конкурс за обучение и стипендии за академичната 2015/2016 г. изтича на 1 февруари 2015 г.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават междудисциплинно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

още

ИОО посрещна сурвакари по повод
настъпването на ромската Нова година

14.01.2015

По случай празника Васильовден или както още е известен – "Василица" (Ромската нова година) ученици от ОУ "Отец Паисий", гр. Кнежа и СОУ "Христо Смирненски", гр. Койнаре, посетиха Институт "Отворено общество" – София, за да отправят пожелания за здраве, благополучие и изобилие с ромски и български наричания и песни. Преданието гласи, че Св. Васил избавя ромите от смъртоносен капан, заложен от Дявола и от този момент става техен закрилник. Честванията започват на 13-ти януари и продължават 3 дни. В полунощ на 14 –ти януари настъпват Васильовден и Новата година. От този момент започва и сурвакането.

още

Меглена Кунева: По отношение на сигурността
не може да има Европа "на две скорости"

13.01.2015

"Борбата с тероризма е най-голямата битка, която сега светът трябва да проведе, защото това е борба за свобода. Затова е важно България да участва в общоевропейските усилия и да не допусне Европа "на две скорости" по отношение на сигурността".

Това заяви вицепремиерът Меглена Кунева по повод на последните събития в Париж. Министър Кунева направи изявлението си по време на представянето на последното издание на Индекса на настигането на Институт "Отворено общество" – София.

Коментирайки незадоволителното място, което България заема в различните класации на Индекса, Меглена Кунева подчерта, че след присъединяването си към ЕС страната ни е загубила набраната инерция. "Нека обаче тези данни да не ни отчайват, а да ни мобилизират", призова вицепремиерът. Според Кунева догонването е въпрос на реформи, а не толкова на усвояване на еврофондовете. Тя подчерта, че най-важни са реформите в образованието, съдебната система и администрацията.

още

Индекс на настигането 2014:
България продължава да изостава в процеса на сближаване

13.01.2015

Осем години след влизането си в ЕС, България продължава да изостава в процеса на сближаване с по-развитите страни в Европа, се казва в изследване на Институт "Отворено общество" – София. България е на дъното на класацията сред страните-членки на ЕС в "Индекса на настигане" и при четирите основни категории на индекса: Икономика, Демокрация, Качество на живот и Добро управление.

В цялостната класация за 2014 г., България заема 29 място от 35 страни, като слиза една позиция по-долу в сравнение с индекса за 2011 г и 2013 г. и е на нивото от 2012 г.. По отделните категории страната се представя сравнително най-добре в категория Икономика, където заема 28 позиция, следвана от Демокрация (на 28 място) и Добро управление (на 29 позиция), но с по-малко точки. Страната ни се представя най-зле в категорията Качество на живот, където заема едно от последните места – 30 от 35, като тук се измерват индикатори по образование, здравеопазване и потребление.

още

НАСТИГАТ ЛИ СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ОСТАНАЛИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС?

09.01.2015

Катедра "Политология" на СУ "Св. Климент Охридски и Институт "Отворено общество" - София организират публична дискусия на тема "Настигат ли страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? Мястото на България".

Участие в дискусията ще вземат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и Румяна Коларова, ръководител на катедра "Политология", директор на магистърска програма "Европейска интеграция" и секретар по връзки с гражданското общество на Президента на Република България.

още

Декларация в подкрепа на БХК и против езика на омразата

19.12.2014

Група от неправителствени организации подписаха декларация до председателя на НС Цецка Цачева, в която изразяват подкрепа към Отвореното писмо на председателя на фондация "Български хелзинкски комитет" г-н Красимир Кънев от 17 декември 2014 г. Декларацията е по повод "вулгарното изказване от парламентарната трибуна на народния представител от Патриотичния фронт г-н Валери Симеонов". Според подписалите документа изявлението на г-н Симеонов "представлява фрапантен пример за реторика на омразата, каквато няма място в най-представителната институция на Република България".

още

Отново за речта на омразата – нов брой на ПОЛИТИКИ

19.12.2014

В новия брой на Политики ви представяме данните от националното представително проучване за обществените нагласи спрямо речта на омразата в България. Данните от изследването показват, че това явление е широко разпространено у нас: близо половината от българските граждани са чували изказвания, които изразяват неодобрение, омраза или агресия спрямо представители на малцинствени групи, а всеки четвърти е чувал изказвания, които, според него, могат да доведат до използване на насилие срещу техни представители.

още

Конкурс за обучение и стипендии на
Централноевропейския университет 2015/2016

18.12.2014

Централноевропейският университет в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2015/2016 г.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават междудисциплинно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

още

Обществени нагласи спрямо речта на омразата
в България през 2014

09.12.2014

Речта на омразата е широко разпространено явление у нас. През изминалата година близо половината от българските граждани са чували изказвания, които изразяват неодобрение, омраза или агресия спрямо представители на малцинствени групи, а всеки четвърти е чувал изказвания, които, според него, могат да доведат до използване на насилие срещу техни представители. През 2014 година се отбелязва разширяване на множеството на обществените групи, които биват възприемани като обект на реч на омразата и за които има най-голяма вероятност да станат жертви на престъпления от омраза. През 2013 година тези обществени групи бяха три – роми, турци и хомосексуални. През 2014 година ромите остават основната група, която бива възприемана като обект на речта на омразата, но като най-често засягани се открояват вече пет, а не три малцинства - роми, турци, хомосексуални, чужденци и мюсюлмани.

Това са част от констатациите, които се съдържат в доклада на Институт "Отворено общество" – София "Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 година".

още

Ново изследване на обществените нагласи към речта на омразата

08.12.2014

На 9-ти декември 2014 г. Министерство на правосъдието и Институт "Отворено Общество" - София организират кръгла маса по темата "Мерки за ограничаване на речта на омразата в България". В рамките на дискусията ще бъдат представени резултатите от изследване "Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 година", осъществено от Институт "Отворено общество" – София.

още

Стратегията за висшето образование стъпва и на
данни от Рейтинговата система

01.12.2014

"Някои от основните постановки в Стратегията за висшето образование се основават на информация, извлечена от Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ). Самите ВУЗ също вече променят собствените си стратегии за развитие на базата на данните от Рейтинговата система" . Това каза проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието, по време на официалното представяне на новото издание на РСВУ.

още

Излезе изданието на Рейтинговата система
на висшите училища в България за 2014 година

01.12.2014

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда. Това показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Оповестеното в понеделник четвърто издание на Рейтинговата система потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.

още

Приключи третият конкурс по Програмата за подкрепа на НПО 


18.11.2014

649 проектни предложения бяха подадени в рамките на третия конкурс на Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП. От тях 644 бяха подадени чрез Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). Други 5 НПО се възползваха от възможността да подадат микропроекти по пощата. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 18 ноември 2014 г.

още

Обучение на блогъри за противодействие срещу езика на омразата

17.11.2014

Институт "Отворено общество" - София организира обучение на блогъри за противодействие срещу езика на омразата в интернет. Събитието привлече над 20 активни блогъри от цяла България, пишещи на разнообразни теми. На участниците беше предоставена възможността да се запознаят с проблема и да го обсъдят с експерти от България и представители на Съвета на Европа.

още

Институт "Отворено общество" – София предлага
промени в Правилника на НС

05.11.2014

Институт "Отворено общество" – София предлага серия от промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

Предлаганите промени се отнасят до осигуряването на възможност за безплатен достъп на гражданите до пълните текстове на действащото законодателство, осигуряването на публичност на законодателния процес, осигуряването на възможност на гражданите да участват ефективно в законодателния процес, гарантирането на качеството на законодателния процес, повишаване на прозрачността и отчетността при назначаването на членове на колективни органи от НС и др.

още

Публична лекция на съдия Александър Арабаджиев

30.10.2014

На 30 октомври 2014 година господин Александър Арабаджиев, българският съдия в Съда на ЕС, даде публична лекция по темата "Върховенството на правото според практиката на Съда на Европейския съюз".

Лекцията беше организирана съвместно от Националния институт на правосъдието, Българската асоциация за европейско право и Институт "Отворено общество" - София и премина при голям интерес.


още

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us