Резултати от конкурса за студентски реферати "Свободата на изразяване според Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи"
30.11.2017

Във връзка с отбелязване на 25-тата от влизането в сила за България на ЕКПЧ, по-рано през тази година Правната програма на Институт Отворено общество – София обяви конкурс за студентски реферати по темата "Свободата на изразяване според Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи".

Бяха получени общо 13 реферата на студенти от осем юридически факултета. Те бяха разгледани от комисия в състав: Галина Захарова, проф. Райна Николова и адв. Бойко Боев.

Комисията взе решение първа награда в конкурса да бъде присъдена на Кристиан Калчев, семестриално завършил специалност Право в СУ "Св.Климент Охридски".

 

Г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България, връчва грамота на победителя в конкурса за реферати Кристиан Калчев

Втора награда в конкурса за реферати се присъжда на Николина Михайлова, семестриално завършила специалност Право в СУ "Св.Климент Охридски".

 

Връчване на грамотата на носителя на втората награда в конкурса за реферати Николина Михайлова

Трета награда в конкурса за реферати се присъжда на Лора Любенова, студентка от пети курс, специалност Право във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий".

Грамотите на победителите бяха връчени днес в София, при закриване на конференцията "Европейски стандарти за защита на правата на човека: влияние на практиката на съда в Страсбург върху националното законодателство и практиката на институциите".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us