Нова възможност за кандидатстване по Програма
"Мост към бизнеса"
09.10.2017

"Мост към бизнеса" подновява възможността за кандидатстване по Програмата. Нейната основна цел е да подпомогне достъпа до пазара на труда в частния сектор на млади роми на позиции за преимуществено интелектуален и квалифициран труд. Инициативата цели да обхване минимум 150 младежи от различни области на страната, на които да предостави интегрирана и персонализирана услуга, включваща кариерно ориентиране, контакт с водещи работодатели, различни видове обучения в зависимост от нуждите, както и наставничество след наемането на работа.

Допустими кандидати в Програмата са роми на възраст между 18 и 35 години, които притежават диплома за завършено средно образование и/или висше образование.

ВАЖНО: Следвайки рамката на Европейския съюз за национални ромски стратегии и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (приета на 01/03/2012 с решение на НС ), Програмата използва наименованието "роми" като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Подадените формуляри ще бъдат разглеждани текущо.

Кандидатстването става единствено онлайн.

Повече за Програма "Мост към бизнеса", както и условията за конкурса можете да научите на страницата на Програмата.

Проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" VS/2016/0236 се изпълнява от Фондация "Институт Отворено общество – София" в партньорство с Фондация "Автономия"(Унгария) и Централноевропейски университет (Унгария). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации ("aSI" 2014-2020 г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us