Институт "Отворено общество" – София обявява открита позиция
за длъжност „Кариерен консултант“
28.07.2017

Институт "Отворено общество" – София, в партньорство с Централноевропейския университет и фондация "Аутономия" (Унгария), работи по изпълнението на социално-иновационна програма за младежи от уязвими общности. Основната цел е да се създадат условия за достъп до заетост в частния сектор за хора до 35 г., завършили средно или висше образование.

В тази връзка Институт "Отворено общество" – София обявява открита позиция за длъжността "Кариерен консултант" (по заместване).

Необходимо е кандидатите да имат висше образование в области като "Човешки ресурси", "Психология", "Консултиране", "Бизнес администрация", управленски или друга подходящи специалности; да владеят английски език; да умеят да работят с приложенията на MS Office; да имат поне 3 годишен опит с уязвими групи, с управление на екип, управление на програми или проекти, както и да притежават умения за работа и ефективно взаимодействие с ромски общности и компании от частния сектор.

Повече подробности за позицията, както и за изискванията към кандидатите можете да намерите тук.

Крайният срок за подаване на документите е 31 август 2017 г.

Кандидатите трябва да изпратят подробна автобиография и мотивационно писмо на ел. поща ddimitrov@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us