Екип
Георги Стойчев

Изпълнителен директор

Тел.: (+359 2) 930 66 23
E-mail: gstoytchev@osf.bg

 Експертиза

Обществен дебат и публични политики
Граждански и неправителствен сектор
Медии

Образование и специализации

Магистър по философия, СУ "Св. Климент Охридски", София, 1995
Специализация по управление на човешки ресурси, Management Centre Europe, Прага, 2002

МЕДИИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us