Конкурс за студентски реферати
26.07.2017

Във връзка с отбелязване на 25 години от влизането в сила за България на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Правна програма на Институт "Отворено общество" – София организира конкурс за студентски реферати по темата "Свободата на изразяване според Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи".

В конкурса за реферати могат да участват студенти от специалност "Право" на всички български висши училища и на висши училища от държавите членки на Европейския съюз, без значение на формата на обучение.

Крайният срок за предаване на писмените работи е 23 октомври 2017 г., в 17:30 ч.

Още за условията на конкурса можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us