Премахването на таксите за детска градина повишава достъпа на децата от уязвими групи до предучилищно образование
16.06.2017


Премахването на таксите намалява наполовина дела на децата на възраст между 3 и 5 години, които не са записани в детска градина, и увеличава посещаемостта с 20%, сочи представеният днес доклад на Световната банка "Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България", в който са представени резултати от социологически проучвания, осъществени от изследователския екип на Институт "Отворено общество".

Изследванията са проведени в периода 2014 – 2015 г. в 236 населени места с високо равнище на бедност и целят да се намерят възможности за повишаване на посещаемостта в целодневните детски градини при децата от бедни семейства, предимно от ромския и турския етнос. Анализът на данните показва, че бремето на таксите за детска градина влияе в по-голяма степен върху достъпа до предучилищно образование в сравнение с мерки като допълнителни финансови стимули за редовно посещение на детска градина в размер на 7 или 20 лв. месечно или организирането на срещи в населените места за предоставяне на информация за важността на предучилищната подготовка. Все пак според авторите на доклада информационните кампании водят до известно подобряване на възприятията на родителите за предимствата на детската градина, както и до нарастване на стремежите на родителите за развитие на децата им – особено за момичетата. Като цяло отмяната на таксите за детска градина представлява най-ефективната стратегия за увеличаване на посещаемостта в детските градини, заключават анализаторите, но предупреждават, че ползите от предучилищната подготовка могат да не се проявят незабавно при всички деца, особено при децата от малцинствените групи, които в много случаи имат нужда от допълнителна подкрепа за успешен преход към детската градина и получаване на качествено предучилищно образование.

Пълният текст на доклада "Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България", Световната банка. 2017. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, е достъпен ТУК.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us