"Хляб и зрелища" в Дома на киното
06.12.2016

Институт "Отворено общество" – София и "DD проучване и връзки с обществеността", в сътрудничество с Дома на киното – София и Регионалното управление на образованието – София-град организираха интерактивен извънучилищен час, посветен на толерантността и интеграцията на ромите. Интерактивното упражнение, на което присъстваха 250 гимназисти от 10 столични училища, беше фокусирано върху представянето на филма "Хляб и зрелища" на режисьора Джеки Стоев. Филмът е посветен на живота на хората от ромския квартал "Изток" в гр. Кюстендил.

Лентата на известното артистично трио Джони, Джеки и Чарли разказва за съдбите, проблемите и светогледа на местните жители. Филмът се радваше на голям интерес и над 80% от учениците споделиха непосредственото след прожекция в анонимна обратна връзка, че са харесали творбата.

Участниците в интерактивния извънучилищен урок споделиха вижданията си за интеграцията на ромите чрез попълване на въпросници преди и след прожекцията. Целта на тази изследователска техника е да се оцени доколко повишената информираност и знания за живота на ромите чрез филма "Хляб и зрелища" могат да допринесат за промяна в нагласите за интеграцията им в обществото.

В края на извънучилищния интерактивен час учениците се срещнаха с авторския екип.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us