Конкурс на Правна програма
на Институт "Отворено общество" - София
20.09.2016

Във връзка с отбелязване на 25 години от приемане на Конституцията на Република България Правна програма на Институт "Отворено общество" – София организира конкурс за студентски реферати по темата "Гаранции за независимостта на съда според Конституцията на Република България". В конкурса могат да участват студенти от специалност "Право" на всички български висши училища и на висши училища от държавите членки на Европейския съюз, без значение на формата на обучение.

На победителите ще бъдат присъдени парични награди

Крайният срок за подаване на рефератите е 21 ноември 2016 г., 17:30 ч.

Повече подробности за условията на конкурса можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us