Всеки пети българин е в риск от енергийна бедност
22.07.2016

Отварянето на електроенергийния пазар в България налага предприемането на своевременни, обхватни и ефективни мерки за защита на уязвимите потребители.

Експертните анализи показват, че над 1,5 млн. българи имат разходи за електроенергия, надхвърлящи 10% от разполагаемия месечен доход, а почти всеки пети беден харчи поне една пета от дохода си за електричество.

Дяловете на парично бедните и енергийно бедните в страната са сходни – всеки пети от българските граждани е в риск от парична или енергийна бедност. Разработените сценарии показват, че, ако в процеса на либерализация, цените на електроенергията се повишат с 10%, при сегашните разчети за компенсиране на уязвимите потребители, почти всички парично бедни ще се окажат и енергийно бедни.

Сред най-силно засегнатите са бедните самотни възрастни, домакинствата с безработни лица, както и бедните семейства с деца.

Това са основните заключения от анализ на риска от енергийна бедност, представен от Боян Захариев от Институт "Отворено общество" и Ваня Григорова от КТ "Подкрепа", в рамките на публична дискусия с участието на представители на заинтересовани институции, граждански организации и медии, която се проведе на 22 юли 2016 г. в София.

Средното българско домакинство потребява около 330 кВтч електроенергия средно месечно. В момента социалният пакет може да компенсира бедните за неповече от 150 кВтч – или за по-малко от половината от нормалната консумация, като подпомагането за тези количества е в рамките на 1/3 от крайната цена, а за останалите количества не се предвижда компенсация.

Налице е и риск публично оповестеният социален пакет да не достигне до всеки 3-ти от най-уязвимите потребители на електроенергия. В най-добрия случай защитните мерки могат да компенсират за най-уязвимите домакинства увеличение в цените от 5% до 10%, но при по-голям ценови ръст енергийната бедност в България ще се увеличи и задълбочи с всички тежки последствия за жизнения стандарт и социалната, икономическата и политическата стабилност в страната.

Различията в доходите между бедните и останалата част от обществото са значителни. Хората под линията на бедността след плащане на сметките си за ток остават средно с едва около 160 лева месечно. Тези средства са 3 пъти по-малко в сравнение със средния разполагаем доход на българина, след като си плати фактурата за електричество. Средно при бедните делът от домакинския бюджет за електричество е 14%, докато живеещите над линията на бедността изразходват почти 3 пъти по-малко – около 5%.

За намаляване на неравенствата е необходима не кампанийна, а системна борба с енергийната бедност, която да включва както финансови компенсаторни механизми, така и подобряване на информираността, достъпа до електроенергия и енергийната ефективност при най-уязвимите групи.

Пълен текст на доклада "Енергийната бедност в България 2016 г." можете да намерите тук.

За допълнителна информация и контакти с авторите на изследването, можете да се свържете с Илко Йорданов, координатор, Институт "Отворено общество", на електронна поща: i.jordanov@osi.bg, или на тел. 02 930 66 66.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us