Приключи конкурсът
на Програмата за подкрепа на студентски иновации
30.05.2016

67 проектни предложения бяха подадени в рамките на организирания от Програмата за подкрепа на студентските иновации конкурс. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 30 май 2016 г.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти е над 1 570 000 евро при индикативен бюджет за конкурса в размер на 300 000 евро.

Съгласно индикативния времеви график, в периода 30 май – 10 юни ще бъде извършена проверка за административно съответствие на подадените проектни предложения, а до 27 юни 2016 г. трябва да приключи качествената оценка на проектите.

Екипът на Програмата обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в ЕСПУП, където ще се осведомяват своевременно за движението на техните проекти.

Програмата се ръководи от Институт "Отворено общество" – София, в партньорство с Фондация Микрофонд – София и се осъществява с подкрепата на Open Society Foundations.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us