Споделеното богатство на данните
21.01.2016

"Данните са сила и днес е важен ден за всички нас, защото те стават публично достъпни и могат да допринесат за това публичните политики да се основават на доказателства, а публичният диалог да бъде по-добре информиран". Това заяви регионалният представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия Тони Томпсън при откриването на практическия семинар за работа с микроданни "Данните от BLISS проговарят", организиран от Институт "Отворено общество" – София и Световната банка.

В рамките на форума бяха представени данни от проучването за уменията на работната сила в България, които показват значимостта на уменията за справяне с демографската криза, повишаване на производителността и доходите, както и за социалната интеграция на уязвимите групи. Докладите от изследването BLISS са достъпни тук (на български и на английски език).

В приложните сесии на модула десетки изследователи и представители на институциите и НПО бяха запознати от експерти на Институт "Отворено общество" и Световната банка с потенциала на микроданните и възможностите за тяхното анализиране за целите на публичните политики.

Маринела Петрова, директор на Дирекция "Икономическа и финансова политика" в Министерство на финансите приветства инициативата на Световната банка и Институт "Отворено общество" за публичното споделяне на изследователски данни от количествени проучвания и заяви, че превръщането на изследването BLISS в лонгитюдно (провеждано периодично) би позволило да се проследи динамиката в развитието на уменията и връзката им с реализацията на пазара на труда.

Данни от изследването Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS) можете да намерите и на сайта www.opendata.bg

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Образователни програми и образователно съдържание", подчерта значимостта на BLISS в областта на продължаващото образование и обучението на възрастните, но заедно с това очерта като приоритет за бъдещи проучвания етапа на ранното детско развитие и началните класове в училище, когато се формира голяма част от базисните умения.

В заключителната сесия на семинара, водена от Кристиян Бодевик, програмен ръководител за включващ растеж в Централна Европа и прибалтийските страни, участниците се обединиха около възможностите за по-широко и достъпно използване на информацията и подобряване на взаимодействието между училищата, академичните среди, бизнеса и институциите за целите на развитието в секторите на образованието, заетостта и квалификацията на работната сила.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us