Резултати от конкурса
"Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 г."
23.10.2015

На 3 юни тази година, по повод 800 годишнина от приемането на Magna carta Libertatum, Правна програма на Институт "Отворено общество" – София обяви конкурс за научни статии и студентски реферати на тема "Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 г."

В конкурса за научни статии на млади юристи бяха получени само две работи. Те бяха разгледани от комисия в състав: адв. Даниела Доковска, проф. Малина Новкиришка и проф. Евгени Танчев. Комисията определи следното класиране:

  • Първо място в конкурса за научни статии се присъжда на гл.ас. д-р Мартин Белов за статията "Идейното наследство на Магна Харта и неговата рецепция в българския конституционализъм";
  • Второ място в конкурса за научни статии се присъжда на Андон Добчев за статията "Историческото значение на Магна Харта от 15.06.1215 г. Възникването на концепцията за правовата държава".

В конкурса за студентски реферати бяха получени общо 18 реферата на студенти от пет юридически факултета. Те бяха разгледани от комисия в състав: проф. Екатерина Михайлова, адв. Ели Христова и съдия Васил Петров. Комисията определи следното класиране:

  • Първа награда в конкурса за реферати се присъжда на Йордан Субев – студент в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за реферата "Духът на Магна харта. Исторически преглед, съвременна критика и значение на документа за някои актове, останали в историята на конституционализма";
  • Втора награда в конкурса за реферати се присъжда на Иван Петров – студент в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за реферата "Историческо значение на Магна Харта от 15-ти юни 1215г. Магна Харта и ключови аспекти на американския конституционализъм";
  • Трета награда в конкурса за реферати се присъжда на Елизабет Савова – студентка в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за реферата "Историческо значение на Magna Carta Libertatum. Редефинирането на идеята за властта".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us