"Отворено общество" търси координатор
за област Велико Търново
01.10.2015

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси координатор за област Велико Търново.

Кандидатите трябва да притежават:

  • Комуникативни умения
  • Мотивация за практическа изследователска работа
  • Прецизност и отговорност
  • Средно образование (по-висока образователна степен е предимство)
  • Регистрация на постоянен адрес в региона

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.
Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.

На одобрения кандидат ще бъде предложен граждански договор.

След извършване на предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо в срок до 30.10.2015 г. на e-mail адрес: opendata@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us