MIPEX 2015: България изостава в прилагането на политики
за интеграция на имигранти от трети страни
26.06.2015

Най-проблемните области по отношение на интеграцията на законно пребиваващите имигранти от трети страни в България са ограничения достъп до образование, пазар на труда, гражданство, здравеопазване и възможности за политическо участие. Това показват резултатите от публикувания днес Индекс на политиките за интеграция на мигранти.

България е класирана на 31-во място от 38 участващи държави, като нейните политики за интеграция на мигрантите са оценени като "умерено благоприятни". По отделните показатели България се представя най-добре в областта на законовите гаранции за защита от дискриминация – страната заема трето място. Индексът оценява националната законодателна рамка за защита от дискриминация и наличието на специализиран орган (Комисията за защита от дискриминация) като много добри, но също така посочва, че мигрантите, които стават жертва на дискриминация може и никога да не ги използват поради ограничената държавна подкрепа и липса на средства.

Новият Индекс за политиките на интеграция на мигранти: Кой има полза? (MIPEX 2015) има за цел да анализира какво правят правителствата на практика за интеграцията на мигранти. Във време, в което обществото е чувствително към проблемите на мигрантите, четвъртото издание на проекта е осъществено от Центъра за Международни отношения Барселона и Групата за миграционни политики и представя съпоставка на интеграционните политики на всички страни членки на ЕС, както и на Австралия, Канада, Исландия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Швейцария, Турция и САЩ.

Още информация можете да прочетете тук.

Пълното представяне на България в MIPEX 2015 и съпътстващите го инфографики може да бъдат разгледани тук: www.mipex.eu/bulgaria

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us