Мрежа за обмен на добри практики инициират
трудовите посредници – ромски медиатори
18.04.2015

Във Велико Търново се проведе семинар за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и националното сдружение на трудови посредници – ромски медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта.

Обсъдени бяха основните предизвикателства пред политиките и практиките за насърчаване на заетостта и идентифицирането и мотивирането на трайно безработните, ефективно управление на случаи и разрешаване на конфликти.

 

По време на работната сесия за обмен на добри практики с водещи социални работници от Българска асоциация на социалните работници бяха разгледани възможностите за развитие на междуинституционалното сътрудничество за намаляване на неактивните лица на пазара на труда.

По време на форума бяха обсъдени инициативи за развитието на квалификацията на трудовите посредници за работа с уязвими групи и развитие на мрежа за системна браншова подкрепа.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us