Какви умения са нужни, за да се намери работа в България?
14.04.2015

Какви умения – дали когнитивни или социално-емоционални – имат значение на пазара на труда в България? Това е основният въпрос в националното представително панелно проучване за България - Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS), проведено от Световната банка в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София. Данните от изследването бяха представени днес на Kръгла маса на тема "Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите". Събитието се организира от Българската Стопанска Камара съвместно с Институт "Отворено Общество" – София и Световната банка и е насочено към представители от държавната администрация, изпълнителни директори и секторни асоциации, социални партньори, академична общност, мениджъри "Човешки ресурси" от водещи компании, както и агенции за наемане на персонал.

Според Виктория Левин, икономист в Световната банка и основен презентатор на събитието, "работодателите в България ценят когнитивните и социално-емоционални умения, като например индивидуалните нагласи към работата и желанието да се учат нови неща. Подпомагането на хората да придобият тези умения е много важно за бъдещето на България в светлината на демографските тенденции през следващите десетилетия", каза Левин. Нейната презентацията можете да намерите тук.

Още информация за събитието можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us