Проекти с образователни иновации за намаляване
на отпадането от училище подготвя НЕАСИП
02.04.2015

В навечерието на Международния ден на ромите Националната експертна асоциация за социални и интеграционни политики (НЕАСИП), в партньорство с Институт "Отворено общество" – София, организира семинар за експерти от областни и общински администрации на тема "Програмиране и проектиране за максимални ползи от европейските фондове за ромското включване".

Обучението беше осъществено от екип на Платформа за създаване на проекти към Институт "Отворено общество" и се фокусира върху идентифицирането и разработването на ефективни партньорства и дейности на местно и регионално равнище, насочени към превенцията на отпадането от училище и повишаване качеството на образованието с фокус върху децата от социално-уязвими групи.

 

В края на семинара Националната експертна асоциация за социални и интеграционни политики излъчи работна група за създаване на иновационни проекти в областта на образователната интеграция, които предстои да се подготвят и предложат за финансиране със средства по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us