Обучение на блогъри за противодействие срещу езика на омразата
17.11.2014

Институт "Отворено общество" - София организира обучение на блогъри за противодействие срещу езика на омразата в интернет. Събитието привлече над 20 активни блогъри от цяла България, пишещи на разнообразни теми. На участниците беше предоставена възможността да се запознаят с проблема и да го обсъдят с експерти от България и представители на Съвета на Европа.

Международната правна рамка по темата бе представена от Красимир Кънев, председател на БХК, а Иванка Иванова, директор на Правна програма в ИОО – София, запозна аудиторията с ексклузивни данни от последното изследване на Института за нагласите към езика на омразата в България. Сату Валтере, координатор на програма "Движение за език без омраза" във Финландия, проведе основната част от обучението, в което сподели какви мерки се предприемат в борбата с езика на омразата в цяла Европа и как блогърите да вземат активно участие в българската кампания.

Следобедната сесия, на която се обсъждаха конкретни мерки за противодействие на езика на омразата, участниците предложиха 17 идеи за кампанията. Всички те бяха приветствани от представителя на Министерство на младежта и спорта (координатор на Движението за език без омраза за България) Юлия Димова, която от своя страна ги запозна с постиженията на кампанията до момента.

По време на последната сесия на събитието блогърите Комитата, Кодзила и Галина Гиргинова разказаха за своя опит с езика на омразата онлайн и споделиха добри практики с по-младите си колеги.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us