Институт "Отворено общество" – София предлага
промени в Правилника на НС
05.11.2014

Институт "Отворено общество" – София предлага серия от промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

Предлаганите промени се отнасят до осигуряването на възможност за безплатен достъп на гражданите до пълните текстове на действащото законодателство, осигуряването на публичност на законодателния процес, осигуряването на възможност на гражданите да участват ефективно в законодателния процес, гарантирането на качеството на законодателния процес, повишаване на прозрачността и отчетността при назначаването на членове на колективни органи от НС и др.

Предложенията бяха изпратени на Красимир Ципов, председател на временната комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Пълен текст на предложенията можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us