Правна програма на Институт "Отворено общество" – София
обявява платена позиция за стажант-изследовател
07.07.2014

Правна програма на Институт "Отворено общество" – София търси кандидати за една 6 месечна платена позиция за стажант-изследовател в областта на обществените политики за насърчаване на равенството (Equality Policies).

През 2014-2015 година Институт "Отворено общество" - София е една от 26-те организации, които са избрани за участие в Think Tank Young Professional Development Program на the Think Tank Fund към мрежата от Фондации "Отворено общество".

Кандидатите за позицията трябва да са на възраст между 23 и 35 години, да имат успешно завършена докторска или магистърска степен през последните 3 години в университет на някоя от държавите-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) в областта на социалните науки, политологията или правото, да владеят отлично писмено и говоримо български и английски език.

Още за условията за кандидатстване може да прочетете тук.

Крайният срок за подаване на документи е 23 юли 2014 г.

Молим кандидатите да се запознаят предварително и подробно с условията за кандидатстване пред Think Tank Young Professional Development Program на the Think Tank Fund към мрежата от Фондации "Отворено общество".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us