Кръгла маса "Условия за приложението на чл. 7 от Договора за ЕС"
24.06.2014

Какви действия или бездействия от страна на държавите-членки могат да представляват нарушение на чл. 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)? Как и кой установява факта на нарушението? Как може да се развие процедурата по чл. 7 от ДЕС? Трябва ли и как Европейската комисия да наблюдава състоянието на правовата държава в държавите-членки на ЕС?

Това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени на кръгла маса на тема "Условия за приложението на чл. 7 от Договора за Европейски съюз". Срещата, която ще се проведе на 25 юни, сряда, в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", се организира от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", Катедра Европеистика към Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Институт "Отворено общество" – София.

Входът за кръглата маса е само с покани към участниците.

Дискусията беше предшествана от организираните през миналата година от ЕК обществени консултации, на които бяха обсъдени възможните начини за действие на органите на Европейския съюз при възникването на системни заплахи за върховенството на закона в някоя от 28-те държави-членки. В резултат от консултациите, през март 2014 година Европейската комисия обяви нова рамка за действие за защита на върховенството на закона, която може да доведе до прилагането на санкции по чл. 7 от Договора за Европейски съюз. Материали от конференцията "Les Assises de la Justice. Каква да бъде ролята на правосъдието в ЕС" можете да намерите тук.

Дискусията ще бъде модерирана от адвокат Даниела Доковска, член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", и ще започне с встъпителни изказвания на доц. д-р Юлия Захариева, преподавател по Право на ЕС и на Иванка Иванова, Директор на Правната програма на Институт "Отворено общество" – София.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us