Учредяване на Национална експертна асоциация
за социални и интеграционни политики
20.06.2014

На 19-20 юни 2014 г. в община Вълчедръм беше проведена обучителна среща на тема „Политики за междуинституционално сътрудничество на общинско и регионално ниво в областта на социалната политика – образование, социални услуги и интеграция на ромите в администрацията“. Тя се осъществи с подкрепата на Институт "Отворено общество" - София, Националното сдружение на общините в Република България и МЕРИ – България.

По време на срещите в град Вълчедръм и село Долни Цибър 20 експерти от общински и областни администрации се запознаха с добрите практики на община Вълчедръм за равноправно и пълноценно включване на уязвите групи в местната общност.

Сред основните предимства на общинските политики за интеграция на ромите Боян Аврамов, зам.-кмет на община Вълчедръм, подчерта отличната координация и взаимодействие между всички институции на местно равнище, ежедневния контакт на ръководството на общината с гражданите и ясно определения приоритет на общината: развитието на образованието. Високият брой завърнали се след дипломиране и работещи в родните си места висшисти също допринася за по-ефективната връзка между управлението и местните общности.

Независимо от това, в общината се отчита висок дял на емигрантите. В село Долни Цибър, сред чиито жители над 80% са роми, делът на емигриралите, главно по икономически причини, достига 25%. Кметът на селото Камен Димитров подчерта, че без целенасочени национални и европейски програми за съживяване на икономиката в региони като Вълчедръм тази негативна тенденция не може да бъде спряна.

В края на работното посещение служители от публичната администрация проведоха учредително събрание за създаване на Национална експертна асоциация за социални и интеграционни политики – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. За председател на организацията бе избран зам.-кметът на община Вълчедръм Боян Аврамов.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us