Представянето на България в информационното табло на EС
в областта на правосъдието за 2014 г.
28.04.2014

Институт "Отворено общество" - София, в партньорство с Министерството на правосъдието, организира конференция на тема "България в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието".

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е информационно средство, което обобщава и популяризира обективни и сравними данни за качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните системи във всички държави членки и има за цел да подпомага ЕС и държавите членки за постигане на по-ефективно правосъдие.

То се изготвя в рамките на Европейския семестър – годишният цикъл на ЕС за координиране на икономическите политики на държавите членки и разглежда само въпросите на гражданското и административното правосъдие. Основава се на предпоставката, че ефективните съдебни системи са фактор, който насърчава конкуренцията на пазара и от там – стимулира икономическото развитие и растежа.

Участие в конференцията, която ще се проведе на 29 април (вторник) 2014 г. в столичния хотел Радисън блу, се очаква да вземат министърът на правосъдието Зинаида Златанова, Четин Казак, председател на парламентарната комисия по правни въпроси, Н.Пр. Томас ван Орсхот, посланик на Кралство Нидерландия, Н.Пр. Днонатан Алан, посланик на Великобритания, Проф. Лазар Груев, председател на ВКС, представители на ВСС, на ВАС, на Висшия адвокатски съвет, на Съюза на съдиите, на неправителствени организации (още за програмата можете да намерите тук).

Конференцията ще даде възможност на представители на институциите, на граждански организации и на медиите да обсъдят изводите от Информационното табло със специално внимание върху ролята, която играе добре работещата правосъдна система като фактор за икономическото развитие. Очаква се в резултат на обсъжданията да се постигне съгласие около необходимите стъпки, които трябва да бъдат предприети за продължаване на реформата на правосъдието у нас.

Подробности за конференцията можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us