Проектът "Гражданско наблюдение в полицията" стартира в национален мащаб
08.06.2007

На 07 юни в национален мащаб стартира проект "Гражданско наблюдение в полицията". Повече от 150 доброволци в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив и Плевен ще влизат по всяко време в 41 районни полицейски управления на територията на тези градове и ще следят за спазването на закона по отношение на правата на задържаните лица. Наблюдателите ще могат да разговарят с всички задържани, които се намират на територията на РПУ, с дежурни полицаи и да преглеждат документацията, свързана със задържането. Основната идея на проекта е укрепване на доверието между местната общност и полицията чрез повишаване прозрачността на полицейската дейност.

Проектът "Гражданско наблюдение в полицията" е най-големият доброволчески проект, реализиран от Институт "Отворено общество" - София. Инициативата се осъществява с подкрепата и съдействието на Генерална дирекция „Полиция” и регионалните й подразделения.

Доброволците са специално подбрани и обучени за извършване на наблюдение в полицията. Те не са длъжни да уведомяват полицията предварително за посещенията си в РПУ-тата и могат да влизат в тях 24 часа в денонощието, след като се легитимират със специални карти. Посредством тези непредизвестени наблюдения за първи път в страната се организира системно събиране на данни за условията в местата за задържане, достъпа на задържани лица до правна и медицинска помощ и нарушенията на техните права. Резултатите се изпращат на Генерална дирекция "Полиция" за проверки при констатирани нарушения, а обобщените резултати с описание на основните проблеми се представят публично всяко тримесечие.

В резултат от наблюдението, проведено през 2006 година в София, вече се наблюдава по-пълно и точно попълване на документация, свързана със задържането на лица в РПУ и беше въведен нов механизъм за предоставяне на храна на задържаните. Тези първоначални резултати показаха, че доброволческото наблюдение е ефективна форма за граждански контрол върху работата на полицията. Това е основание за бързото му разширяване в национален мащаб. Практиката на гражданско наблюдение в полицията е утвърдена през последните 20 години в Холандия, Великобритания и в други страни – членки на ЕС.

Докладът от наблюдението, проведено в София през 2006 година може да бъде намерен тук.

За контакти:

Звезда Ванкова, Институт "Oтворено общество", тел: 930 66 18;
Георги Карадобрев, ГДП тел: 982 20 11; 0888 137 946;
Ива Петрони, ПроМедиа, тел. 0888 34 54 54

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us