Институт "Отворено общество" – София подкрепи две инициативи
за облекчаване на положението на бежанците от Сирия
15.10.2013

Институт "Отворено общество" – София подкрепи усилията на Българския червен кръст за облекчаване положението на бежанците от кризата в Сирия. Институтът предостави на БЧК целева финансова помощ в размер на 20 000 лева за закупуване на стоки за посрещане на най-неотложните нужди на бежанците – основно санитарни и хигиенни продукти и детски храни за хора, които са настанени в Центровете на Главна дирекция "Гранична полиция", Временен разпределителен център – Елхово и местата за настаняване на Държавната агенция за бежанците в София – кв. Враждебна и кв. Военна рампа. Според редица наблюдатели, това са местата, в които бежанците са в най-тежко положение.

Във връзка със ситуацията около бежанците Институтът отпусна и сумата от 5 000 лева като безвъзмездна помощ за осъществяването на проект на Съюза на съдиите в България под името "Правото на убежище и наказателната отговорност". Проектът се състои в организиране на обучение на прокурори и съдии от пограничните райони в международно-правни и национални стандарти за защита на основните права на бежанците. Обучението се организира съвместно от Съюза на съдиите и Асоциацията на прокурорите. Финансирането, осигурено от Института, ще се използва за покриване на пътни разходи и нощувка на участниците. Обучението ще се проведе в София на 18 октомври 2013 г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us