"Отворено общество" набира анкетьори
за социологически проучвания
11.09.2013

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София набира областни координатори и анкетьори за областите Шумен, Търговище и Бургас.

Кандидатите за областни координатори трябва да притежават:

 • Умения за работа в екип
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност
 • Мотивация за практическа изследователска работа
 • Добро познаване на региона
 • Прецизност и отговорност
 • Полувисше или висше образование
 • Постоянен адрес в региона

Кандидатите за анкетьори трябва да притежават:

 • Комуникативни умения
 • Мотивация за практическа изследователска работа
 • Прецизност и отговорност
 • Средно образование (по-висока образователна степен е предимство)
 • Регистрация на постоянен адрес в региона

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

На одобрените лица ще бъде предложен граждански договор.

Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.

След извършване на предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо в срок до 22 септември 2013 г. на e-mail адрес: opendata@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us