Позиция на ИОО по проекта за ПОДНС на 42-то Народно събрание
22.05.2013

Институт "Отворено общество" – София разпространи позицията по проекта за нов Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). Позицията е в отговор на отправената покана от ръководството на новия парламент към неправителствени организации да изложат своите становища и идеи за организацията на работата на 42-то Народно събрание.

Институт "Отворено общество" – София предлага конкретни мерки за гражданско включване в законодателния процес и настоява за публичност и обществени обсъждания по законопроекти, внесени от народни представители. Другите предложения на Института са свързани с необходимостта от правна експертиза и предварителна оценка за въздействието на законопроектите, внесени от депутатите. ИОО предлага и в ПОДНС да се обособи отделна част, която да урежда процедурата, по която НС избира членове на колективни органи.

В изпратената до подпредседателя на НС позиция, ИОО изразява надежда, че "процедурата по приемане на нов ПОДНС е само първа и необходима стъпка в един цялостен процес за подобряване качеството на българското законодателство, който на следващ етап [трябва – бел. ред.] да включва и приемането на изцяло нов Закон за нормативните актове".

Пълен текст на позицията на Институт "Отворено общество" – София можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us