"Отворено общество" организира серия от дискусии
за реформата в съдебната система
22.05.2007

Фондация "Български адвокати за правата на човека" и Институт "Отворено общество" – София организират серия от обществени дискусии относно реформата на съдебната система и защитата на правата на човека в България. Дискусиите ще бъдат общо шест и ще имат за задача да очертаят съответствието на българското законодателство и съдебна практика с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Първата дискусия ще се проведе на 28 май 2007 година (понеделник) от 18.00 часа в Центъра за култура и дебат “Червената къща”, ул. "Любен Каравелов" №15. Тя ще е на тема Право на живот и забрана на изтезанията, нечовешкото или унизителното отнасяне или наказание, право на лична свобода и сигурност - Съответствие на българския закон и практика с установените стандарти относно прилагането на чл.2, чл.3 и чл.5 от EКПЧ.

Въведение в темата и представяне на основните дискусионни въпроси ще направи адв. Динко Кънчев. 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us