Проблеми и предизвикателства в медицинското образование
18.12.2012

Все по-голяма част от българските студенти в медицинските специалности свързват дългосрочните си планове за професионално развитие с реализация в чужбина. Нараства броят и на студентите, които избират да специализират в чужбина и които познават добре условията за специализация и професионална реализация, предлагани в страните от ЕС.

Това показват данните от съвместната инициатива на Институт "Отворено общество" - София, Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и експерти - "Човешките ресурси в общественото здравеопазване в България". В рамките на този проект бяха адресирани въпросите, свързани с баланса на специалистите в системата; бяха анализирани проблемите в здравеопазването, които мотивират напускането, предизвикателствата и стратегиите, които ръководителите на лечебните заведения предприемат за управление на хората в този сектор,.

Наскоро предприетите мерки от правителството за осигуряване на места за специализанти се радват на колеблив интерес от страна на студентите. Причините за това се коренят не само в негативния ефект от непоследователната политика в последните години, който сега ще изисква и допълнителни усилия за връщане на интереса към специализациите в България. Решението за кариерно развитие извън България е повлияно от комплекс от фактори, които са реакция на очакванията на студентите за по-добро качеството на образование и липсата на реален интерес от страна на системата на здравеопазването за подкрепа на стартиращите специалисти. Към това трябва да добавим и ниската оценка на студентите за начина, по който функционира общественото здравеопазване, както и несигурните финансови перспективи за практикуване на медицинска професия в България. "Тези проблеми са основата на усещането за липса на перспективи и възможности за развитие на младите в професията в България", коментира Десислава Кузнецова, координатор на проекта на Институт "Отворено общество" – София. Нейната презентация пред участниците в дискусията можете да намерите тук.

Пълен запис на дискусията можете да чуете тук.

Анкетно проучване на ИОО - София в болничната и доболничната помощ с над 1000 анкетирани, проведено през м. септември 2011 г. показва, че намерение да си потърсят работа в чужбина през следващите две години заявяват 13% от анкетираните лекари и медицински сестри, които практикуват в страната. Нагласи за работа в чужбина по принцип, без конкретно оформени планове и срокове, имат около 20% от анкетираните медицински специалисти.

Публичната инвестиция в медицинско образование е на едно от най-високите нива за обезпечение на студент в България. Политиките за задържане на младите медицински специалисти в България би следвало да адресират основните причини за напускане и търсене на работа в чужбина, които, както споделят студенти, лекари и медицински сестри, са търсенето на по-добро заплащане, по-добри условия на труд, възможности за професионално развитие и по-висок стандарт на живот.

Анализът се основава на широка информационна база, част от която включва:

  • национално представено изследване сред медицински специалисти в страната, проведено в периода септември-октомври 2011 г.;
  • изследване сред ръководители на 130 лечебни заведения в болничната и извънболничната сфера;
  • данни от регистрите на Български лекарски съюз (БЛС) и Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАСЗГ);
  • данни за медицинските специалисти, получили удостоверения за добра медицинска практика с цел работа в чужбина от БЛС и БАСЗГ и качествено изследване, с лица, които взимат такива удостоверения;
  • качествено изследване сред студенти в здравни специалности, които са в последни години на обучението си във висши учебни заведения.

От 2008 г. насам Институт "Отворено общество" - София акцентира на ключови проблеми на здравеопазването в България. С тази инициатива целим да обърнем особено внимание на проблемите, свързани с човешкия ресурс в здравеопазването и да подчертаем високия приоритет, който страните в Европа отдават на проблемите свързани с нарастващата нужда от медицински специалисти.


За повече информация:

Десислава Кузнецова
Институт “Отворено общество” – София
dkuznetsova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us