Експерти: Младите и можещите медици напускат страната
20.07.2012

Данните за напускащите България лекари и медицински специалисти са повече от обезпокоителни, а преодоляването на тази негативна тенденция изисква бързи и адекватни отговори. Около това мнение се обединиха участниците в организираната от Институт "Отворено общество" кръгла маса на тема "Човешките ресурси в общественото здравеопазване в България".

Заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Юлиян Йорданов заяви, че средната възраст на практикуващите у нас лекари е 50 години, а близо 20% от практикуващите са в пенсионна възраст. На този фон млади специалисти, в това число и току-завършили образованието си, вече са взели сертификат за работа в чужбина. За миналата година подобен сертификат са си извадили 507 лекари, а през настоящата до момента това са направили нови 256 специалисти, 32 от които са завършили медицина през 2012 година.

Още по-тревожно е положението с медицинските сестри, констатира Милка Василева, председател на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи. Само през миналата година 1273 медицински сестри са си извадили сертификат за работа в чужбина, като една трета от тях вече работят по специалността си извън България. Според Василева голяма част от напускащите не правят опит да се регистрират навън като сестри, а просто бягат от страната заради унизителното отношение към тях.

Заради всичко това държавата трябва да вземе спешни мерки, с които да спре тази тенденция, заяви Даниела Даридкова, председател на парламентарната комисия по здравеопазване. Според нея броят и възрастта на медицинските специалисти може да се окаже "лимитиращия фактор" пред по-нататъшната реформа в сектора.

Данните за състоянието на човешките ресурси в областта на здравеопазването и миграционните нагласи сред медицинските работници бяха оповестени от Боян Захариев, програмен директор в Институт "Отворено общество". Изнесената по време на кръглата маса информация е резултат от мащабно проучване на на Институт "Отворено общество" - София, Български лекарски съюз и Българска асоциация на специалистите по здравни грижи.

Пълен запис на дискусията можете да чуете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us