Дискусия за човешките ресурси в българското здравеопазване
20.07.2012

Основният риск от недостиг на медицински специалисти идва от прекалено малкия брой млади попълнения в медицинската професия, които не могат да компенсират броя на пенсионираните през следващите 2 десетилетия. Лекарите във възрастовата група на 30-39 годишните са по-малко от 40% от тези във възрастовата група на 40-49 годишните или 50-59 годишните.

Това показват данните от съвместна инициатива на Институт "Отворено общество" - София, Български лекарски съюз (БЛС), Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАСЗГ) и експерти "Човешките ресурси в общественото здравеопазване в България", които бяха представени по време на публична дискусия в столичния хотел Радисън.

В рамките на този съвместен проект бяха адресирани въпросите, свързани с баланса на специалистите в системата, анализирани бяха мотивацията на завършващите медицински специалности студенти да специализират и практикуват в България, проблемите в здравеопазването, които мотивират напускането на страната, предизвикателствата и стратегиите за управление на хората в този сектор, предприемани от ръководителите на лечебните заведения.

Сред медицинския персонал има и немалка миграция, която за момента е ограничена до около 5% от лекарите и медицинските сестри. Това показва проучването в базите данни на БЛС и на БАСЗГ. Основните специалисти, за които се усеща недостиг в системата са анестезиолози, патолози, кардиолози, ендокринолози, гастроентеролози, рентгенолози, хирурзи, медицински сестри и друг персонал, по данни от интервюта с близо 80 ръководители на лечебни заведения в страната.

Анкетно проучване на ИОО-София в болничната и доболничната помощ с над 1000 анкетирани, проведено през м. септември 2011 г. показва, че намерение да си потърсят работа в чужбина през следващите две години заявяват 13% от анкетираните лекари и медицински сестри, а нагласи за работа в чужбина по принцип, без конкретно оформени планове и срокове, имат около 20% от анкетираните медицински специалисти, коментира Боян Захариев, програмен директор в Институт "Отворено общество" - София.

Медицинските специалисти имат реалистични очаквания за заплащането, което могат да получат в чужбина. Приблизително половината от тях очакват доход до 2300 евро, а около 90% очакват доход в рамките на 5000 евро. Най-ниските очаквани заплати при нелекарския медицински персонал започват от 400 евро. Предпочитани дестинации за лекарите са най-големите европейски икономики с развита здравна система – Великобритания, Германия и Франция. При медицинските сестри и останалите специалисти по здравни грижи Великобритания също стои на първо място в списъка с предпочитани дестинации, но на второ и трето са Италия и Испания.

Още резултати от изследването можете да намерите тук.

Политиките за задържане на медицинските специалисти в професията и в България би следвало да адресират основните причини за напускане и търсене на работа в чужбина, които, както споделят лекари и медицински сестри, са търсенето на по-добро заплащане, по-добри условия на труд и по-висок стандарт на живот. Мотиви при избора на конкретна страна са търсенето на съответните медицински специалисти и владеенето на езика.

Анализът се основава на широка информационна база, част от която включва:

  • национално представено изследване сред медицински специалисти в страната, проведено в периода септември-октомври 2011 г.;
  • изследване сред ръководители на 130 лечебни заведения в болничната и извънболничната сфера;
  • данни от регистрите на Български лекарски съюз (БЛС) и Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАСЗГ);
  • данни за медицинските специалисти, получили удостоверения за добра медицинска практика с цел работа в чужбина от БЛС и БАСЗГ и качествено изследване, с лица, които взимат такива удостоверения;
  • качествено изследване сред студенти в здравни специалности, които са в последни години на обучението си във висши учебни заведения.

  •  
  • Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us