Доклад на "Отворено общество" оценява ефектите
от Механизма за сътрудничество и проверка
15.07.2012

Институт "Отворено общество" – София разпространи доклад с резултатите от изследване за напредъка на България в областта на съдебната реформа, борбата с организираната престъпност и корупцията през последните пет години. Целта на анализа е да очертае ефекта от Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), установен между Европейската комисия и България. Докладът "Пет години Механизъм за сътрудничество и проверка. Време за размисъл", чийто автор е Иванка Иванова, директор на Правна програма в "Отворено общество", се опитва да отговори на няколко въпроса:

  • Успяла ли е България да отбележи напредък по отношение на поставените цели?
  • Как българското обществено мнение оценява развитието на съдебната реформа и борбата с корупцията и до каква степен тази оценка съвпада с наблюдението по МСП?
  • Сред всичките възможни фактори, които влияят на развитието на правосъдието на национално ниво, може ли да се изолира влиянието на МСП и какво е то?
  • Кои са основните предизвикателства пред реализирането на пълния капацитет на МСП като инструмент за насърчаване на реформи и като инструмент за измерване на развитие?

Анализът излиза броени дни преди Европейската комисия да оповести резултатите от МСП за България и Румъния.

Пълен текст на доклада "Пет години Механизъм за сътрудничество и проверка. Време за размисъл".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us