Конкурс за проект за организиране на летен лагер
"Градим заедно"
28.05.2012

Институт "Отворено общество" обявява конкурс за проекти за организиране на летен младежки лагер "Градим заедно", посветен на сближаването на младежи с ромски и не-ромски произход в България.

Летният лагер ще се проведе в периода август - септември 2012 година и ще продължи не по-малко от 7 дни. По време на лагера младежите ще се ангажират с кауза в полза на местната общност като реновиране на обществена сграда или публично пространство, облагородяване на зелени площи, подпомагане на жертвите на природно бедствие или други дейности, които са в подкрепа за развитието на местната общност. Организаторите на лагера се очаква да създадат условия участниците да опознаят взаимно културата и историята си чрез дискусии, дебати, прожекции, игри, представления и срещи със специални гости.

В резултат от лагера се очаква участниците да представят идеи и да опишат концепция за малък проект за съвместно последващо изпълнение, с който ще могат да кандидатстват за допълнително финансиране пред Институт "Отворено общество" - София. Подкрепата ще е в размер до 3 000 лв за инициатива.

Летен лагер "Градим заедно" е предназначен за ученици между 14 и 18 години и младежи между 19 и 20 години - общо 30 души. Във всеки лагер е необходимо да участват приблизително равен брой представители на ромската общност и не-роми. В конкурса могат да участват неправителствени организации, които имат опит в работата с младежи и работа за подкрепа на междукултурния диалог.

Още за условията на конкурса и начина за кандидатстване можете да прочетете тук.

Крайният срок за подаване на документи е 15 юни 2012 г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us