Проект за социални жилища в град Дупница
18.05.2012

Голяма част от ромските домакинство в град Дупница има голяма нужда от нови жилища. Доходите на повечето домакинства обаче не позволяват смяна на жилището. Средното ромско жилище в град Дупница е относително малко – около 33 квадратни метра, като голямата част от тях са в диапазона от 20 до 60 квадратни метра. Има и редки изключения – големи жилища над 200 квадратни метра.

Това показват основните резултати от анкетно проучване сред ромските домакинства, проведено в Дупница през месец март 2012 от Институт "Отворено общество" – София. В Дупница бяха анкетирани близо 300 домакинства с непосредствената цел да се съберат данни за техните доходи и за жилищните условия, в които живеят.

Типичното ромско домакинство в Дупница е 4-членно, но всяко 5-то домакинства е с пет или повече членове, като се срещат и много големи - 8-10 членни домакинства. Доходите на ¾ от изследваните ромски домакинства са до 150 лева на човек от домакинството, като почти 60% са с доходи до 100 лева на човек от домакинството, а 20% са с доходи до 50 лева на човек от домакинството. Близо 80% от тези домакинства живеят под официалната линия на бедност в страната, която съвпада с линията на бедност, приета от европейската статистическа служба Евростат.

Данните от социологическото проучване показват, че над една трета от ромите в Дупница са били на училище до 4 учебни години, а около 60% са били на училище най-много 6 учебни години. Повече от половината роми обитават пренаселени жилища - както според собствената им преценка, така и според европейските критерии за пренаселеност. Към този показател се добавя и лошото състояние на жилището по множество показатели, сред които са течащ покрив, влага, мухъл, зле уплътнени прозорци и врати, неспособност да се подържа комфортна температура през студените месеци на годината.

Немалка част от домакинства завършват месеца "на червено". Средният баланс е леко позитивен – около 22 лева спестени пари на домакинство, но зад тази средна стойност се крият големи разлики, някои домакинства затъват в неуправляеми за тях дългове от 100 и повече лева на месец, които се трупат с времето. Други се справят относително добре и имат спестявания, особено в месеците, когато получават доходи от извънреден труд или други нерегулярни постъпления.

Още данни от изследването, представени от Боян Захариев (програмен директор в Институт "Отворено общество"), можете да намерите тук.

Изследването е направено с подрепата на програма MtM (Making the Most of EU Funds for the Roma, Максимален принос на Европейките фондове за интеграцията на ромите) и осъществено от ИОО-София. Целта е да се подпомогне планирането и реализацията в град Дупница на пилотен проект за социални жилища, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и подкрепен с допълнителни мерки от други Европейски фондове. Данните от проучвания на домакинствата са много полезни за планирането на социални жилищни проекти, особено за определянето на размера на необходимите жилища, критериите за подбор на бенефициентите и съпътстващите мерки за подкрепа на настанените домакинства.

Социалните жилища ще бъдат изградени в близост до Гиздова махала. Изграждането на жилища с подходящ размер не може да стане, без да се познава състава на нуждаещите се домакинства, а създаването на критерии за подбор на домакинствата, които да бъдат настанени в новите жилища, изисква данни за разпределението на доходите и на други важни социално-икономически характеристики. Не на последно място в една мащабна програма за социално жилищно настаняване трябва да има яснота до каква степен нуждаещите се от жилище социално слаби домакинства ще могат да го подържат в добро състояние и да покриват месечните режийни разходи.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us