Коментар по Законопроекта за отнемане
на незаконно придобито имущество
06.04.2012

Директорът на Правна програма в Институт "Отворено общество" – София Иванка Иванова и адвокат Йонко Грозев, програмен директор в Центъра за либерални стратегии, изготвиха актуализирана версия към коментара си по Законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество. Новата версия на коментара взема предвид новата законодателна инициатива на Европейската комисия за приемането на Директива относно запорирането и конфискацията на доходите от престъпления в ЕС.

Първият вариант на коментара беше изпратена до Председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание на 5 март тази година.

Пълен текст на коментара можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us