Проект на "Отворено общество" спечели награда
за Доброволческа инициатива 2011
06.12.2011

Проектът "Гражданско наблюдение в полицията и СДВНЧ", който се реализира от Правна програма на Институт "Отворено общество" – София от 2005г., спечели наградата в Националния конкурс за Доброволческа инициатива 2011. Наградата беше връчена на специална церемония, организирана от Министерството на културата, Фондация Лале, Националния алианс за робата с доброволци и представителството на Европейската комисия в България.

Проект "Гражданско наблюдение в полицията и СДВНЧ" дава възможност на доброволци да посещават без предварително предупреждение сгради на Районни управления на полицията и да наблюдават условията на полицейско задържане. Проектът се осъществява по одобрена от Генерална дирекция "Охранителна полиция" методология и има за цел изграждане на доверие между полицията и местната общност. В проекта участват над 200 доброволеца от градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Хасково, Перник.

Наградата за Доброволческа инициатива 2011 е втората, която "Гражданско наблюдение в полицията" на Институт "Отворено общество" получава за последните два дни. Вчера Бистра Иванова, граждански наблюдател по същия проект, беше избрана за доброволец на годината в категория "Гражданско участие и застъпничество".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us