Наблюдател на "Отворено общество" е Доброволец на годината
05.12.2011

На 5 декември, Международния ден на доброволеца, Бистра Иванова, граждански наблюдател по проект "Гражданско наблюдение в полицията и СДВНЧ" на Институт "Отворено общество" беше избрана за доброволец на годината в категория "Гражданско участие и застъпничество". Конкурсът, организиран от Младежка доброволческа мрежа и фондация "Астика", стартира на 27 октомври 2011 г.. В него бяха номинирани общо 33 човека в 6 категории: "Околна среда, развитие на градските и селски райони", "Социални дейности и здравеопазване", "Толерантност, антидискриминация", "Култура, изкуство, свободно време", "Младежки политики и европейско самосъзнание" и "Гражданско участие и застъпничество".

Бистра Иванова е граждански наблюдател в РУП и СДВНЧ по проект "Гражданско наблюдение в полицията" от август 2010 г. и активно допринася за осъществяването и развитието на тази инициатива. Освен посещенията й в 9-те РУП на територията на СДВР и в двата Специални дома за временно настаняване на чужденци в гр. София и в гр. Любимец (СДВНЧ), Иванова допринесе и за формулирането на препоръки в проблемните области, констатирани в рамките на проекта.

 

Гражданската енергия на Бистра Иванова обхваща и други инициативи извън работата на Институт "Отворено общество" – София като независимо наблюдение на изборния процес в Избори 2011 (по проект на Асоциация "Прозрачност без граници"), работа с деца – бежанци в Интеграционния център на Българската агенция за бежанците по проект на CVS България и Каритас-София и подпомагане на неформалната културна платформа "Мулти-култи китчън".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us