Предстои обновяване на Рейтинговата система
на висшите училища в България
18.11.2011

На 15 ноември 2011 г. в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) се проведе среща във връзка с доразвиването и актуализацията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България. В дискусията участваха преподаватели и представители на академични ръководства от висшите училища, както и представители на студентски организации, Националната агенция за оценяване и акредитация, Българската стопанска камара, БАН, Консорциум "Институт "Отворено общество"-МБМД-Сирма", АдминСофт и МОМН.

Участниците обсъдиха предложенията за актуализация на критериалните групи и индикаторите, които се предвижда да бъдат използвани за обновяване и доразвиване на системата. Те се обединиха около разбирането, че представените предложения за промени в методологията отчитат голяма част от направените до момента препоръки от заинтересованите страни и са в синхрон с тенденциите при създаването на рейтингови класации в ЕС и по света.

Предвижда се в новото издание на системата да бъдат използвани близо 50 показателя, разпределени в 6 групи, които измерват качеството на учебния процес, научната дейност, реализацията на завършилите, престижа на висшите училища, състоянието на учебната среда и удовлетвореността на студентите от социално-битовите и административните услуги. Новост в рейтинговата система е включването на показатели, измерващи регионалната значимост на висшите училища.

За изработване на системата ще бъде използвана информация от висшите училища, централизирани регистри, международни бази данни, както и от анкетно проучване на мнението на близо 15 000 студенти.

В част от висшите училища се планира пилотно въвеждане на електронна анкетна карта за проучване на студентското мнение, резултатите от което ще послужат като основа за бъдещо модифициране на методологията на рейтинговата система.

Очаква се резултатите от новото издание на рейтинговата система да бъдат публикувани към края на февруари 2012 година.

Предварителен списък на предложените индикатори в новото издание на рейтинговата система можете да намерите тук.

За повече информация се обръщайте на e-mail: abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us