Министър Дончев: Стандартите за отчетност на европейските
фондове трябва да са приложими за всички публични финанси
17.11.2011

"Мечтая стандартите за отчетност и прозрачност при изразходването на европейските фондове да започнат да се прилагат и по отношение на всички публични финанси". Това каза министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев по време на публичната дискусия "Европейски фондове, прозрачност, граждани". В рамките на дискусията, организирана от Институт "Отворено общество" – София и Института за развитие на публичната среда (ИРПС), бяха представени резултати от гражданския мониторинг на публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН.

Антоанета Цонева (ИРСП), която е един от основните автори на доклада "По следите на европейските пари", представи основните констатации и препоръки, включени в него. Според експертите ИСУН трябва да осигури ясна информация за изпълнението на бюджетите по различните оперативни програми, както и възможно най-пълна информация за изпълнителите по съответните договори.

Пълен текст на доклада можете да намерите тук.

Министър Дончев оцени доклада като полезен, а включените в него препоръки като разумни. Министърът подчерта, че ИСУН от чисто регистрационна система се е превърнала и в инструмент за публичност и граждански контрол и добави, че системата ще продължи да се развива и усъвършенства в тази насока.

Пълен запис на дискусията "Европейски фондове, прозрачност, граждани" можете да чуете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us