Вдигането на рейтинга: Първа крачка
към разграничаване от проблемите на региона
22.07.2011

Повишението на кредитния рейтинг от Мудис е първа крачка към разграничаване на България от проблемните страни в региона. В момента България има най-висок рейтинг на Балканския полуостров, включително по-висок от Гърция, Румъния, Македония, Турция, Сърбия, Черна гора, Албания, Босна. Единствено Словения, която е член на Еврозоната, има по-висок рейтинг.

Така Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество" – София, коментира днешната информация, според която агенция Мудис повишава кредитния рейтинг на България от Baa3 на Baa2 със стабилна перспектива. Това става за първи път от пет години насам, като постигнатото ниво е най-високо, откакто България има кредитен рейтинг от Мудис. Според Ангелов повишаването на кредитния рейтинг е "начало на процес на разграничаване на България, който – ако бъде доведен до край чрез стабилна икономическа политика – може да доведе до възстановяване на инвестиционното доверие към страната, въпреки проблемите на другите страни от региона."

Същевременно, отбелязва Ангелов, рейтингът на България не е все още достатъчно висок. Според него увеличаването на кредитния рейтинг е можело да започне още през 2010г. Обещанията на правителството за стабилна бюджетна политика обаче тогава не се реализираха, припомня Георги Ангелов. "Ако правителството не беше допуснало подобни нива на бюджетен дефицит през 2010 и беше спазило обещанията си за балансиран бюджет, възстановяването на икономиката щеше да започне още през 2010 година и да напредва с по-високи темпове", заявява той.

Целия коментар на Георги Ангелов можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us