МВР отговаря на доклад на "Отворено общество"
19.07.2011

Щатните бройки в Министерството на вътрешните работи са 58 170, като реално заетите от тях са 54 187. Броят на служителите, натоварени с чисто полицейски функции е 32 851. По показателя "брой полицейски служители на 100 хиляди души население" България се нарежда на 11 място в Европа, а не на шесто, както твърди Институт "Отворено общество".

Това съобщава МВР в официален отговор на публикувания през месец юни доклад на Институт "Отворено общество" – София "Цената на правосъдието в България 2009-2010". Според министерството данните на "Отворено общество" са "обработени само математически", като същевременно в анализа "не са отчетени съществените разлики в структурата и организацията на полицейските служби на съответните държави и териториалните особености при доставяне на услугата „Сигурност"", както и "инфраструктурните особености на Република България". В отговора на МВР, публикуван на сайта на министерството, се казва още, че разходите за полиция като дял от БВП на страната не са най-високите в Европа, както твърди "Отворено общество".

"Когато сме правили доклада, ние сме ползвали официалните данни на Евростат. А тези данни ги предоставят самите държави.", заяви пред вестник Труд Георги Ангелов, старши икономист на "Отворено общество". Той приветства факта, че МВР в своя отговор възприема идеята за електронно подаване на заявления за лични документи, което би подобрило качеството и ефективността на административното обслужване.

Пълния текст на публикувания от МВР отговор можете да прочетете тук.

Институт "Отворено общество" ще публикува отговорите и на другите институции, чиято дейност е обект на анализа "Цената на правосъдието в България".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us