Работна среща на граждански наблюдатели и началници на РУП
16.07.2011

Граждански наблюдатели – доброволци по проект "Гражданско наблюдение в полицията" се срещнаха с началниците на РУП в София и Перник и със служители на СДВР и ГДОП. Целта на срещата беше двете страни да формулират препоръки в идентифицираните проблемни области в рамките на проекта.

Изработените по време на срещата препоръки ще бъдат включени във финалния доклад по проекта за периода август 2010 - май 2011, който ще бъде представен в края на септември.

 

Проект "Гражданско наблюдение в полицията" се осъществява от Институт "Отворено общество" – София по одобрена от Генерална дирекция "Охранителна полиция" методология и има за главна цел изграждане на доверие между полицията и местната общност и осигуряване на прозрачността на полицейската институция. Гражданско наблюдение се изразява във възможността граждани да посещават без предварително предупреждение сградите на Районните управления на Полицията (РУП) и да наблюдават условията за полицейско задържане.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us