Законът за правната помощ –
малък обхват и недостатъчно финансиране
24.06.2011

Приложното поле на първичната правна помощ трябва спешно да се разшири, а финансирането на системата за правна помощ - да се увеличи. Около тези изводи се обединиха участниците в дискусията по повод петата година от приемането на Закона за правната помощ, организирана от Институт "Отворено общество" – София.

България заделя около 0.01% от БВП за правна помощ, с което страната ни се нарежда около медианната стойност в Европа по този показател, каза Георги Ангелов, старши икономист в "Отворено общество". Същевременно средната сума за плащане на адвокат на дело е 185 лева. Участниците в дискусията подчертаха, че при такова заплащане трудно може да се очаква качествена адвокатска услуга. На този фон непрекъснато се приемат закони, които разширяват обхвата на правната помощ без за това да има бюджетна обосновка, заяви председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска. Тя посочи като пример в това отношение въвеждането на фигурата на резервния защитник – един нов инструмент, който допълнително товари бюджета на Националното бюро за правна помощ (НБПП).

Обхватът на безплатната правна помощ трябва се разшири, заяви Вася Илиева, председател на НБПП. Предложението на Бюрото е в поправките на закона да бъдат включени текстове, според които безплатна правна помощ да се предоставя на социално слаби семейства, на жертви на домашно насилие, на деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, на лица по Закона за убежището и бежанците и т.н. (Основни акценти от изказването на Вася Илиева можете да намерите тук.) За разширяване на обхвата на закона призова и омбудсманът на Република България Константин Пенчев. В момента около 80% от случаите на предоставена правна помощ са за наказателни дела. Това съотношение трябва да се промени, заявиха участниците в дискусията.

Велислава Делчева (Правна програма на Институт "Отворено общество") представи основни акценти от изследването "Оценка на приложението на Закона за правната помощ". Авторите на доклада препоръчват да бъдат предприети мерки за повишаване ефективността на разходите в системата, да бъде рационализирана системата за плащане и да се направи пилотен проект за система за договаряне “на едро” на правна помощ по определени видове дела.

Пълен текст на изследването "Оценка на приложението на Закона за правната помощ 2007-2011" можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us