Одобрени проекти по конкурс
"Повече плурализъм по време на криза"
15.06.2011

След приключването на първата фаза на конкурса "Повече плурализъм по време на криза", Институт "Отворено общество" – София одобри за финансиране следните проекти: Едвин Сугарев – "Гражданското общество: свобода и отговорност. Проблемът за автентичността, истинността и справедливостта в българския преход към демокрация"; Списание "Население" на Институт за изследване на населението и човека към БАН – "Ромите в България: идентичност, история, култура"; Стефан Попов – "Аналитични и коментарни статии в четири вестника и личен сайт/блог"; Веселина Божилова, Сдружение "Майки срещу дрогата" - "Отвори очи 2"; Фондация "Ромски свят – 21в." – "Светът на ромите"; Крум Благов – журналистическо разследване "Първият милион"; сп. "Вагабонд" – "Understanding Bulgaria: Information, Change and Action in Times of Crisis"; Диана Иванова, Мариана Асенова и "Фондация за нова култура" – "Изоставеният Северозапад: може ли и как културата да бъде стратегия за развитие на региона?"; Фондация за хуманитарни и социални изследвания – "Качеството на висшето образование в национални и глобални контексти"; Екип на портал Здраве.нет – "Повече плурализъм за по-добро здраве"; Екип "Редута" (Стойко Тонев, Любослава Русева, Веселина Седларска, Цветозар Томов, Владимир Шопов) – "Кризисна безпътица: в търсене на следкризисния дневен ред на България"; Иван Бакалов – "Мониторинг чрез e-vestnik.bg" и Амелия Личева и екип – "Култура по време на криза".

Институт "Отворено общество" - София не носи отговорност по отношение на публикуваните по одобрените за финансиране проекти материали. Изказаните в тях становища и мнения са отговорност на авторите и тяхното съдържание при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на института.

Конкурсът "Повече плурализъм по време на криза" се финансира със средства на специално създаден Извънреден фонд към фондации Отворено общество, насочен към оказване на подкрепа на обществата в Централа и Източна Европа да се адаптират към настъпилите промени, предизвикани от глобалната икономическа криза.

В конкурса, който продължава до 15 септември 2011, могат да участват както физически и/или юридически лица, така и консорциуми между физически и юридически лица. Кандидатите могат да изпращат необходимите документи (регистрационен формуляр и бюджетна матрица) по пощата. След приключването на юнската сесия, комисията на "Отворено общество" ще заседава отново през месец октомври.

Още информация за условията на конкурса можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us