Здравна политика, основана на доказателства
07.06.2011

"Здравна политика, основана на доказателства" е последното заглавие от поредицата доклади на Институт "Отворено общество" – София в областта на публичните политики.

Практиката и наблюдението на процесите в здравеопазването в България показват, че решенията в тази област се вземат несъответно на съществуващата здравна стратегия, независимо коя е тя. Най-често това става съобразно политическата конюнктура и непосредствено възникнали нужди. Много често тези нужди не съвпадат с нуждите на пациента като основен субект в системата на здравеопазването. По този начин, пишат авторите на доклада, се заобикалят инструменти като здравна карта, анализ на медико-статистическата информация, оценка на заболеваемостта и приоритетите, които трябва да бъдат подкрепяни от правителствените решения.

Заедно с това, немалка част от управленските решения се вземат без ясна визия за очакваните резултати в контекста на една цялостна здравна стратегия. В анализа се казва, че липсата на управленски традиции за вземане на решения, основани на доказателства, повишават податливостта на висшите ръководни екипи в системата на здравеопазването към конюнктурно-политически, корпоративни или частни влияния.

Пълен текст на доклада "Здравна политика, основана на доказателства" можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us