Социално отговорният бизнес и интеграцията на ромите
25.05.2011

Приключи последният етап от съвместния проект между Институт "Отворено общество" – София и Фондация Америка за България "Мост към бизнеса". На специална церемония бяха връчени награди за социално отговорно партньорство на компаниите, които се включиха в проекта. Част от тези компании предложиха трудови договори на някои от участниците в Стажантската програма за млади роми. След проведения тримесечен стаж, шестима от общо 13-те стажанти бяха назначени на постоянна работа.

Компаниите участвали в Програмата са: ТНТ – България; GlaxoSmithKline, "Софийска вода" АД, "Промедиа Продакшънс" ЕООД, БНТ, ЕВН Bulgaria, "ЧЕЗ Разпределение България" АД, БАКБ, Микрофонд АД, "Адвокатска кантора Терзийски, Кашъмов, Бороджиев и Михайлова", КПМГ, Интелдей Солушънс, ЕВН България.

 

Стажантска програма "Мост към бизнеса" е съвместна инициатива на Институт "Отворено общество" – София и Фондация Америка за България. Програмата се осъществява на 3 кръга и предоставя възможност на млади роми завършили своето висше образование да стажуват във водещи частни компании в рамките на три месеца.

Програмата цели да стимулира Ромското включване в трудовия пазар, да предостави възможности и да засили процеса на интеграция на младите роми, да подпомогне процеса на преодоляване на съществуващите стереотипи спрямо тази етническа група. Проектът демонстрира ефективен практически начин за интеграция на ромското население, който съдейства за реалната интеграция на общността и подпомага достъпа на представители на бедни и маргинализирани групи от населението до трудовия пазар.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us