Проект "Гражданско наблюдение в полицията"
набира доброволци в пет града
23.03.2007

Институт "Отворено общество"- София набира доброволци по проект "Гражданско наблюдение в полицията" в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на районните полицейски управления в София чрез регулярни посещения в РПУ два до три пъти месечно.

Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са настоящи или бивши служители в системата на МВР и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд. Продължителността на проекта е 9 месеца.

Проектът "Гражданско наблюдение в полицията" стартира през 2004 година. Той си поставя за цел да изгради доверие между полицията и местната общност, както и да осигури прозрачността на полицейската институция.

При проявен интерес, изпращайте автобиография и заявление за участие до 9 април 2007 г. на следните адреси:

За София
София 1000, ул. Солунска 56, Институт "Отворено общество" – София или на e-mail
z.vankova@osf.bg.
За повече информация тел. (+359 2) 9306618

За Пловдив
Пловдив 4002, ул. “Радецки” 9, ет.3, Фондация за грижи в общността “Дива” или на e-mail:
fgodiva_pl@yahoo.com 
За повече информация тел. (+359 32) 641946

За Варна
Варна 9002, ул. "Славянска" 32, Фондация "SOS-семейства в риск" или на e-mail:
sos@ssi.bg 
За повече информация тел: (+359 52) 609 677 и (+359 52) 613 830.

За Бургас
Бургас 8000, ул. "Шейново" 102 А, Асоциация "Деметра" или на e-mail:
demetra@unacs.bg 
За повече информация тел. (+359 56) 81 56 18

За Плевен
Плевен 5800, пл. "Възраждане", №1, офис 311, Сдружение "Плевенски Обществен Фонд ЧИТАЛИЩА" или на e-mail:
fond.pleven@gmail.com 
За повече информация тел. (+359 64) 83 65 58

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us