"Отворено общество":
Кризата създава дългосрочни рискове за домакинствата
11.04.2011

"Негативните ефекти от кризата ще влияят по-дълго върху българските домакинства, отколкото върху икономиката като цяло". Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" при представянето на данните от последното социологическо проучване на Института, осъществено съвместно със Световната банка. "Ако в дългосрочен план кризата би могла да изиграе оздравителна роля върху икономиката (например чрез отпадане на неефективни производства), то за домакинствата кризата създава дългосрочни рискове. Защото децата, които днес са отпаднали от образователната система заради кризата или пък хората, които днес не са получили адекватно лечение заради това, че не могат да си го позволят, изпадат в дългосрочна кризисна ситуация", поясни Стойчев.

Данните от третото поред изследване на ефектите от кризата върху българските домакинства показват, че след известно подобряване на ситуацията, усетено през септември-октомври миналата година, настъпва стагнация. Преди година всеки четвърти човек е заявявал, че е засегнат от кризата. След това, между март и септември 2010г. броят на засегнатите е спаднал до към 24%, колкото продължават да са и сега, каза Боян Захариев, програмен директор в "Отворено общество", който представи основни данни от проучването. Изследването потвърждава досегашната тенденция на задълбочаване на неравенствата между най-ниските и най-високите подоходни групи от населението, което опровергава тезата, че по време на криза тези неравенства намаляват, заяви Захариев.

Пълен запис от пресконференцията на "Отворено общество" можете да чуете тук.

Проучването на ефектите на икономическата криза върху българските домакинства се осъществява съвместно от ИОО-София и Световната банка и се базира на интервюта с членове на представителна за страната извадка от 2400 домакинства. Първият етап от проучването беше осъществен в периода февруари-март 2010 г., вторият - през септември-октомври 2010 г., а третият – през февруари-март 2011 г. Анализът на данните нямаше да бъдe възможeн без експертната помощ на Световната банка, но конкретните наблюдения, анализи и изводи са направени от екип на Институт "Отворено общество" - София и не е е задължително да съвпадат с мненията и оценките на Световната банка.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us